V6 project landschap van de Waterlinie

Onlangs ontvingen wij het volgende bericht, waarin een oproep voor vrijwilligers die mee willen doen/denken over het hergebruik van elementen in het Linielandschap Waterlinie:

Naam: Bas Kreuger
E-Mail: bas@kreugerinkultuur.nl
Onderwerp: V6 project landschap van de Waterlinie

Bericht: Geachte mevrouw van den Bergh,

Onlangs is het V6 project begonnen waarin aandacht voor het landschap van de Waterlinie centraal staat en waarin wij samen met groepen betrokken bewoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen willen zien of we (her)gebruik van elementen in het Linielandschap kunnen realiseren. U moet hierbij denken aan gebruik van de overal aanwezige kazematten (de kleine betonnen bunkertjes in het landschap) voor diverse doeleinden (uitvalsbasis voor een hardloopgroep, onderkomen voor een visvereniging, steunpunt voor weidevogelbescherming, vleermuisverblijf, speelplek voor scouting, retraiteoord etc etc), behoud van de militaire grenspalen (zg Limietpalen) die aan het verdwijnen zijn, gebruik van kades en sluisjes en dergelijke.

Graag zouden wij met NIVON over mogelijkheden voor dit soort (her)gebruik spreken om te zien of er bij uw vereniging belangstelling bestaat aan een dergelijk kleinschalig project mee te doen.

Ik stuur ik graag meer informatie toe, ben ook voor meer informatie telefonisch bereikbaar en ook een afspraak om in de persoon eea toe te lichten doen we met alle plezier.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Bas Kreuger