Algemene Ledenvergadering

In verband met de corona-maatregelen van de overheid is de Algemene Ledenvergadering van Nivon afdeling Utrecht voor nog onbekende tijd uitgesteld. Alle leden waarvan een emailadres bekend is, zullen bij tijds een digitale nieuwsbrief ontvangen met een uitnodiging. De vergaderstukken zijn medio februari al naar de leden gestuurd. Heeft u ze niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.