Algemene Ledenvergadering – 16 maart

Op maandag 16 maart houdt Nivon afdeling Utrecht zijn Algemene Ledenvergadering. Alle leden waarvan een emailadres bekend is, ontvangen bij tijds, een digitale nieuwsbrief met een afzonderlijke uitnodiging en hyperlinks om de vergaderstukken te downloaden. Heeft u op 29 februari deze nieuwsbrief nog niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.

Na afloop vindt een brainstormsessie plaats over de nut, noodzaak en toekomst van Nivon-afdelingen.