Algemene Ledenvergadering 2022

Op zondag 15 mei 2022 houdt Nivon afdeling Utrecht zijn Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst ALV wordt geopend met een korte film en een gesprek over: ‘In hoeverre zijn we een Ideële club dan wel een vrijetijdsbestedings organisatie?’

Alle leden waarvan een emailadres bekend is, hebben in een digitale nieuwsbrief hyperlinks ontvangen om de vergaderstukken te downloaden. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.