Bestuursbericht 18 juni 2016

Het bestuur is versterkt met drie nieuwe leden. Na een oproep op de website en in het bulletin hebben Janjaap Luijt, Roos Beukeboom en Kees Blomhert zich aangemeld.

Janjaap Luijt is al langer actief bij het Nivon: hij heeft lezingen gegeven, heeft aan de website gewerkt en deelgenomen aan de kascommissie. Na het overlijden van Wim Verkuil heeft hij de functie van agendabeheer op zich genomen.
Ook Kees Blomhert is al langer actief lid: hij coördineert samen met Hannie Kaldenhoven de voor- en najaarswandelingen. Hij is algemeen bestuurslid.
Roos Beukeboom is sinds een jaar lid van het Nivon, maar was al langer bekend met het Nivon. Zij oriënteert zich op taken binnen het bestuur. Zij is algemeen bestuurslid.

Er was nog een plan om een zangkoor op te richten. Dit gaat helaas niet door. Heb je ideeën voor een nieuwe activiteit meldt dit bij het bestuur. Het is bereid om te helpen en op de website kan de belangstelling getoetst worden.

De plannen voor de nieuwbouw van de kinderboerderij en het Nivoncentrum lopen vertraging op. Nieuw Rotsoord heeft een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur oriënteert zich op de plannen. De drie opties staan nog open:

– Nieuwbouw aan de kant van de Briljantlaan
– Renovatie van het bestaande gebouw
– De villa van Mitros overnemen

Het zal nog wel enige tijd duren voordat de plannen concreet worden. Het probleem is dat er geen geld is om de plannen te realiseren. Het bestuur van Nieuw Rotsoord gaat nu een plan maken aan de hand van een verdienmodel en hoopt hiermee de gemeente te overtuigen. Voorlopig is het pappen en nathouden. Het Nivon kan niet meer doen dan afwachten.

Het bestuur wenst u een fijne en goede zomer,

Trudy van den Bergh

Secretaris