Gezocht: afgevaardigden

Elk halfjaar vindt de landelijke Nivon Raad plaats, een vergadering waar de besluiten rond het reilen en zeilen van de vereniging worden genomen. Naar deze vergadering komen afgevaardigden van de landelijke Nivon-groepen, de Natuurvriendenhuizen, de Nivon-afdelingen en geïnteresseerde leden. In de Nivon Raad doet het Centraal Bestuur van het Nivon verslag van zijn activiteiten en ontvouwt er zijn plannen en te voeren beleid.

Elke groep en afdeling vaardigt een aantal stemgerechtigde leden af naar de Nivon Raad. Op basis van het ledenaantal heeft afdeling Utrecht recht op drie stemgerechtigden. Ondanks dat afdeling Utrecht de op één na grootste Nivon-afdeling is, was de afdeling lange tijd niet vertegenwoordigd op de Nivon Raad, omdat er niemand vanuit Utrecht de vergaderingen bezocht. Gelukkig is hier nu verandering in gekomen.

Omdat het afdelingsbestuur graag meer leden wil betrekken bij de activiteiten van de afdeling, maar ook bij de vertegenwoordiging van Utrecht in het land, komt het bestuur graag in contact met leden die het leuk vinden één of twee keer per jaar de afdeling te vertegenwoordigen op de Nivon Raad.

Het kost weinig tijd (het lezen van de stukken) en per jaar twee dagen vergaderen en brainstormen in een Natuurvriendenhuis. Uiteraard wordt daarbij overleg met het afdelingsbestuur op prijs gesteld, maar dat kan informeel, dus je hoeft niet in het bestuur. Reiskosten naar de vergadering worden vergoed en vaak is het mogelijk samen met anderen te reizen.

Sinds vorig jaar vindt de Nivon Raad telkens plaats in een ander Natuurvriendenhuis, waar de afgevaardigden de nacht voorafgaande aan de vergadering gratis kunnen overnachten. De eerstvolgende raad is op zaterdag 9 november 2019 in Natuurvrienden Eikhold in Heerlen.

Heb je belangstelling de afdeling te vertegenwoordigen in de Nivon Raad, neem dan contact op met Anne Marie van der Werf: secretaris@nivon-utrecht.nl