Kees Blomhert gestopt

Kees Blomhert heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het bestuur dankt hem voor zijn inzet binnen het bestuur, met name voor het agendabeheer van de activiteiten en de contacten met de verhuurder.
Kees blijft betrokken bij de voorjaars- en najaarswandelingen.

Bestuur Nivon afdeling Utrecht