Klezmer Workshop

De Klezmerworkshop is een niet-Nivonactiviteit die tot juni 2019 plaatsvond in het Nivon-Centrum Utrecht. Met de verhuizing naar een nieuwe locatie heeft de Klezmerworkshop afscheid genomen van het Nivon.

Voor informatie over het programma 2019/2020 en informatie over de nieuwe locatie kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde contactpersoon.

Contactpersonen

X
X