Nieuw bestuur

Per 27 mei 2021 is een nieuw bestuur aangetreden, dat bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Eugene van Well
Secretaris: Annemarie van den Bogert
Penningmeester: Nelly Manders
Als gast en kandidaat-bestuurslid neemt Bart van Ginniken ter kennismaking deel aan de bestuursvergaderingen.

Djoko Draaisma en Anne Marie van der Werf hebben per deze datum hun functie neergelegd. Het nieuwe bestuur dankt hen hartelijk voor hun jarenlange inzet, evenals Janjaap Luijt die het komende bestuursjaar buiten het bestuur de website zal blijven verzorgen.