Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 – NIVON afdeling Utrecht

Gelukkig lukte het dit jaar weer de traditionele NIVON-nieuwjaarsreceptie te houden. Voor het eerst in het NIVON-centrum op de Vechtensteinlaan. Ondanks het slechte weer was de opkomst prima. De voorzitter overhandigde een aantal leden een NIVON-speldje (25, 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap). Degenen, die niet aanwezig konden zijn krijgen het speldje thuisgestuurd. De middag werd muzikaal opgeluisterd door orkest Jeudi. Er werden verschillende muziekstukken ten gehore gebracht, toegelicht door de dirigente. Het was een gezellige middag. De gesprekken waren geanimeerd. Alle leden waren blij elkaar weer eens te ontmoeten na alle coronaperikelen.

Marrie


Beguine uit de Suite Latina van Schindler: