Nieuwsbrief maart 2023 – Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – Meer nieuws

      Nieuwsmail maart 2023

Beste leden, graag wil het bestuur jullie uitnodigen voor:

  • Algemene Ledenvergadering 2023  Donderdag 13 april 17:30 – 22:00

Ook in deze Nieuwsmail

  • Vacatures in uw afdelingsbestuur,
  • Activiteit Museumbezoeken,
  • Activiteit Levensverhalen Café

Algemene ledenvergadering 2023

De vergadering vindt plaats in het NIVON Centrum Vechtenstein, en bestaat uit twee blokken:
17:30 (Aanmelden met vermelding van SOEP en SYMBIOCEEN via pr.utrecht@nivon.nl)
Een gezamenlijke soepmaaltijd, gevolgd door de vertoning van de VPRO Tegenlicht documentaire “Welkom in het Symbioceen” om 18.10, en een gesprek over dit onderwerp dat menige natuurliefhebber zal interesseren.
19:30 (Aanmelden met vermelding van Algemene Ledenvergadering via pr.utrecht@nivon.nl)
De Algemene ledenvergadering. De stukken voor de jaarvergadering zijn op te vragen via een mailtje naar pr.utrecht.nivon.nl.
– Agenda van de Algemene ledenvergadering 2023
Het vergaderverslag van de Algemene ledenvergadering 2022 (vorig jaar)
– Jaarrekening over 2022 en begroting 2023
– Jaarverslag NIVON afdeling Utrecht 2022, inclusief alle activiteitenclubs
– Voordrachten Bestuur NIVON Utrecht, NIVON raad afgevaardigden,
kascommissie 2023.

Agenda:

1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van mei 2022 (Deel van op te vragen stukken)
3. Financieel verslag 2022 en begroting 2023 (Deel van op te vragen stukken)
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
5. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie, nieuwe bestuursleden, afgevaardigden en reserve afgevaardigden van NIVON Utrecht in de NIVON raad (Voordrachten in op te vragen stukken)
7. Concept jaarverslag NIVON Utrecht 2022 (Deel van op te vragen stukken) en bespreking van de nieuwe start van de Museum bezoek aktiviteiten, het nieuwe seizoen van de Levensverhalen vertel club, en/of eventuele andere film/gesprek bijeenkomsten (mede n.a.v. de documentaire “Welkom in het Symbioceen”)

8. Wat verder ter tafel komt & rondvraag
9. Sluiting en borrel. 

Vacatures in het afdelingsbestuur!

Op dit moment is er dringend behoefte aan iemand met enige bekendheid met financiële zaken voor de functie van Penningmeester voor de NIVON afdeling Utrecht, omdat onze huidige penningmeester deze taken gaat neerleggen. Wel is er nog voldoende mogelijkheid voor de overdracht en inhoudelijke informatie.
Wie hierin geïnteresseerd is,
graag voor 11 april contact opnemen via pr.utrecht@nivon.nl

Ook onze interim secretaris stopt er mee, omdat haar tijd met de buiten activiteiten coördinatie al meer dan gevuld is. Op dit moment wordt het secretatiële werk nog middels onderlinge afspraken geregeld. Ook hier is echter op niet al te lange termijn behoefte aan iemand die dit op zich wil nemen.

Maandelijks museumbezoek als (hernieuwde) activiteit

Er wordt weer gestart met maandelijkse museumbezoeken. Deze zullen plaatsvinden op een dinsdagmiddag of donderdagmiddag.
Het eerste bezoek zal plaatsvinden op dinsdag 4 april aan de tentoonstelling Gospel in Catharijne Convent Utrecht.

Geïnteresseerden kunnen verzamelen om 13:00 uur bij de kassa. Na een korte kennismaking bezoeken we deze tentoonstelling. Met Museumjaarkaart gratis entree.

Het is een tentoonstelling over de geschiedenis en actuele betekenis van 1 van de invloedrijkste muziekstromingen sinds haar ontstaan in het slavernijverleden. Met artiesten, zoals Mahalia Jackson, en Aretha Franklin, maar ook met Martin Luther King, Elvis Presley en Kanya West. Na de tentoonstelling kan er nog gezamenlijk iets gedronken worden en nagepraat.

Uitnodiging tot deelname aan: Het Levensverhalen Vertel Café

Gestart eind 2021, gaat de Levens Verhalen Vertelclub zijn tweede jaar in, met een nieuwe cyclus van 11 maandelijkse vrijdagavonden, beginnend op vrijdag 14 april 19:15, en vervolgens elke 2de vrijdag van de maand m.u.v. een zomerpauze.

Het adres is Buurtvereniging Wishing Well West, Kanaalstraat 194, 3531 CP Utrecht.

De avonden zijn vrij toegankelijk voor leden van het NIVON en bewoners van Utrecht west, met dien verstande dat je je wel van te voren moet opgeven zodat je een uitnodigingsmail met het thema van de avond krijgt, en er staat een schaaltje op tafel voor een vrijwillige bijdrage aan de gemaakte kosten.
Opgave kan via pr.utrecht@nivon.nl, of telefonisch via 06-10909146 (Eugene) of emi_een@hetnet.nl 06-28243950. We proberen de avonden tot maximaal 12 deelnemers per avond te beperken, indien nodig is er ruimte om uit te breiden naar een tweede avond.


De avonden beginnen met het nuttigen van een kop soep, later gevolgd door koffie & thee.

Het doel van de avonden is elkaar deelgenoot te maken van elkaars ervaringen in het leven, door ze al verhalend en vertellend met elkaar te delen aan de hand van een thema dat je van te voren krijgt toegezonden. Het gaat om het plezier van het vertellen en delen, en absoluut niet om een of ander therapeutisch doel te bereiken.

Beginnend met de kleuterjaren volgen we analoog aan de seizoens-cyclus van lente naar winter de herinneringen en gelegde puzzels van het leven, zonder ons , afhankelijk wat ons als groep het meeste aanspreekt,heel strikt aan die cyclus te houden

Ieder mens zit vol met levensverhalen. Over het leven dat iemand zelf heeft meegemaakt, dingen die er goed in gingen; dingen waarmee we worstelden ,maar ook verhalen zoals onze ouders, grootouders en anderen die ons nastaan ze mee maakten. Sommigen zijn wijs; sommigen vrolijk; sommige pijnlijk; soms zijn ze bijzonder; soms gewoon; er zijn er die nog niet af zijn; er zijn er waar we de kijk van een ander bij kunnen gebruiken.