Nivon Utrecht
Over ons
contact
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
locatie
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
organisatie
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
archief
Meer informatie

Organisatie

nu_overons

De afdeling kent een aantal groepen die activiteiten organiseren voor de leden. De groepen opereren in grote mate autonoom. Het afdelingsbesuur van Nivon Utrecht draagt zorg voor de huisvesting, ondersteunt de groepen waar nodig en beheert de financiën. Ook het beheer van het Nivon Centrum Utrecht aan de Archimedeslaan en de verdeling over de groepen wordt door het Nivon Utrecht bestuur geregeld. Zie Activiteiten voor de diverse groepen.

Taakverdeling binnen het bestuur

Ieder lid van het bestuur heeft één of meer activiteiten “onder zijn of haar hoede”, om het met een groot woord te zeggen. De activiteiten worden in de praktijk doorgaans door eigen mensen uit de groepen geregeld. Zonodig vindt overleg plaats met een lid van het bestuur, bijvoorbeeld rond het gebruik van het centrum (agendabeheerder), de financiën (penningmeester) en in verband met afstemming (secretaris).

b1_harry_s b2_djoko_s b3_anne_marie_s b4_janjaap_s b5_kees_s

De taakverdeling is als volgt:

Harry van Somerenadviseur
Djoko Draaismasecretaris
Anne Marie van der Werfbestuurslid
Janjaap Luijtpenningmeester
Kees Blomhertagendabeheer centrum

Het gironummer van NIVON Utrecht luidt:

NL71 INGB 0000 5482 47 t.n.v. Penningmeester NIVON Utrecht

Beheercommissie NIVON-Centrum

Django Blok en Kees TerhorstTechnische zaken
Janjaap LuijtAgendabeheer

Het gironummer van Nivon Centrum beheer luidt:

NL60 INGB 0003 6447 82 t.n.v. Nivon Centrum

Website

vacant

Via secretariaatredactie en beheer

Organisatie

Informatie

Nivon Utrecht

Archimedeslaan 16
(ruimte 40)
3523 CL Utrecht

Locatie

NIVON Centrum

Archimedeslaan 16
(ruimte 40)
3584 BA Utrecht

Routebeschrijving naar Archimedeslaan 16

(klik hier voor een printbare routebeschrijving in pdf formaat)

Eerst een overzicht:

hier zie je het complex van boven.

Bus

Haltes 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 71, 72, 202, 203, 204, 206, 242, 271, 272, 281, 283, 287, 299.
Vanaf Utrecht Centraal is (voor de muziekgroep) de meest geschikte bus nr 28, elke 7 minuten. Doet er 20 minuten over. Op bovenstaande foto zijn de bushaltes gemarkeerd en is een pijltje gezet waar je het struweel in kan om naar de hoofdingang te lopen.

Officieel paadje naar de hoofdingang.
Als je met je gezicht naar het gebouw staat is dit paadje aan de linkerkant van de bushaltes.

Bij die blauwe streep is de hoofdingang.
Deze is overdag geopend.
Binnen ga je naar rechts, naar lokaal nr 40.

Per auto vanaf de oostelijke ringweg (Waterlinieweg)

Makkelijkste weg om met de auto te komen is via de Waterlinieweg (=rondweg oost) en daar de afslag Rijnsweerd nemen.

Dan zit je meteen op de Pythagoraslaan die al snel een ruime haakse bocht naar rechts maakt en vanaf dat punt Archimedeslaan heet. Let op: op deze weg is aan de linkerkant een vrije busbaan twee richtingen en de rechterkant van de weg is voor auto’s twee richtingen.
Onder viaduct van de snelweg door, daarna zie je het complex aan de linkerkant van de weg liggen. De inrit voor auto’s is direct na de bushaltes. (op de panoramafoto rijd je van linksboven naar rechtsonder en dan “omhoog”.
Op die inrit is een slagboom die te openen is met een code. Deze code is bekend bij de leiders van de groepen of kan worden opgevraagd bij agendabeheer@nivon-utrecht.nl.

Parkeren aan de achterkant van het gebouw.

Ingang naar de parkeerplaats

Achterkant, parkeerplaats

Met rood op de foto gemarkeerd ons lokaal; daar hangt inmiddels ook de Nivonvlag. Er is aan de achterkant van het gebouw ook een ingang (ter hoogte van de Hoofdingang (dus naar rechts)). Of die ook overdag open is is op dit moment nog niet bekend. Zo niet dan moet je om het gebouw heen lopen naar de Hoofdingang.

Fiets

Met de fiets kan je via de Berenkuil naar Rijnsweerd, of via de Rembrandkade of via Stadion/Weg tot de Wetenschap:

  • Berenkuil: onder de rotonde Berenkuil door; er moet een fietspad zijn langs de Waterlinieweg aan de oostkant (= kant de Bilt) waarmee je uitkomt op de Pythagoraslaan, die na de bocht Archimedeslaan heet (zie beschrijving auto).
  • Rembrandtkade: bij de Hoogstraat Revalidatie onder de Waterlinieweg door (= van Goghlaan), pad volgend kom je op de Pythagoraslaan.
  • Langs Stadion/Herculeslaan, schuin links Weg tot de Wetenschap, laatste straat links voor het viaduct (= Wim Sonneveldlaan). Doorrijden tot je rechts een opening ziet naar de Archimedeslaan. Dan kom je uit bij de bovengenoemde bushaltes. Oversteken.

Fietsenstalling

Als je het paadje (zie foto 2: overzicht) naar de hoofdingang in fietst zie je die meteen.

Locatie

Contact

nu_contact

Secretaris Nivon Federatie Utrecht is Djoko Draaisma
Neem met haar contact op voor lidmaatschap of andere Nivon zaken.
Of vul onderstaand email-formulier in en verzend dit aan haar.

Wilt u alleen onze Nieuwsbrief ontvangen dan kan dit ook via deze email
graag ontvang ik de Nieuwsbrief
of via onderstaand formulier.

Mail ons

Contact

Informatie

Nivon Utrecht

Correspondentieadres:
Secretariaat Nivon Utrecht

p/a Slingeraklaan 130
3544 WE Utrecht

Archief

Oud Nieuws

2015 (laatste Nieuws oude stijl)
2014
2013
Ouder


Terugblik

Terugblik (voor 2016) (een terugblik op bijeenkomsten, excursies en dergelijke van voor 2016)


Bulletins

Bulletin 18 juni 2016
Bulletin 22 februari 2016
Bulletin 24 maart 2015
Bulletin 17 november 2014
Bulletin 20 maart 2014
Bulletin 11 december 2013
Bulletin   9 maart 2013
Bulletin 10 november 2012
Overzichtsbulletin 2012
(informatie bulletin voor nieuwe leden in pdf formaat)


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven (per email verstuurde Nieuwsbrieven)


Jaarstukken

Jaarstukken en verslagen


Oude activiteiten

Sieraden maken
Boetseren/Schilderen


Wij Natuurvrienden

Wij Natuurvrienden (in een aparte sectie van het archief)

Archief