Berichten

(Foto)verslag Grebbeliniepad – 2e etape

Marian Bode
Grebbeliniepad (en een stukje Jufferpad) 19 mei 2018

klik op de foto voor het hele album

Lees meer

Impressie Algemene ledenvergadering 2018

Op de Algemene ledenvergadering van 16 mei 2018 heeft de volgende bestuurswisseling plaats gevonden.
Afgetreden zijn secretaris Trudy van de Bergh en algemeen bestuurslid Marrie Somers.
Zij werden met een fraaie bos bloemen voor hun jarenlange inspanningen voor het Nivon bedankt door Harry van Someren. Deze laatste was ook aftredend maar blijft voorlopig nog aan als bestuursadviseur. Als nieuwe bestuursleden waren beschikbaar Annemarie van der Werf en Djoko Draaisma. Zij werden met algemene stemmen gekozen en zullen gezamenlijk de functie van secretaris gaan vervullen.

Hieronder ziet u het oude en nieuwe bestuur (een bestuurslid mist hier maar ziet u rechts op de volgende foto)
Lees meer

Verslag Culturele dag 2018 Zutphen

Zaterdag 12 mei 2018 was onze jaarlijkse culturele dag. Dit jaar was de keus op Zutphen gevallen.
Lees meer

Grebbeliniepad (2) via bezoekerscentrum Grebbelinie

2e etappe 19 mei 2018

We eindigden de eerste etappe van het Grebbeliniepad bij station Veenendaal. Maar daar beginnen we de tweede etappe niet. We zouden dan weer een flink stuk door de bebouwde kom lopen, dit keer van Veenendaal. Dat doen we niet. We lopen vanaf station Veenendaal – de Klomp naar het bezoekerscentrum Grebbelinie en vandaar weer volgens de route zoals die beschreven staat in het boekje. Het eerste stuk wandeling lopen we over een fietspad, net zoals tijdens de eerste etappe. Maar verder zijn het vrijwel alleen onverharde paden.
Lees meer

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht

Woensdagavond 16 mei 2018 om 19.30 uur in het Nivon centrum

Lees meer

(Foto)verslag Grebbeliniepad – 1e etape

Marian Bode
Grebbeliniepad Ochten-Rhenen 21 april 2018

klik op de foto voor het hele album

Lees meer

AVG Protocol emailberichten Nivon Utrecht

I.v.m. de AVG wetgeving per 25 mei 2018 is het volgende protocol opgesteld waarin beschreven welke gegevens Nivon Utrecht beheert voor het verzenden van emailberichten en de manier waarop met deze gegevens wordt omgegaan:

AVG PROTOCOL EMAILBERICHTEN NIVON UTRECHT

Klik op de link hierboven om dit protocol direct in te zien.

Het is tevens toegankelijk via: over-ons/#organisatie