Uitnodiging tot deelname aan: Het Levensverhalen Vertel Café


Een vrijdagavond club om levensverhalen met elkaar te delen

Gestart eind 2021, gaat de Levens Verhalen Vertelclub zijn tweede jaar in, met een nieuwe cyclus van 11 maandelijkse vrijdagavonden, beginnend op vrijdag 14 april en vervolgens elke 2de vrijdag van de maand m.u.v. een zomerpauze.

Het adres is Buurtvereniging Wishing Well West, Kanaalstraat 194, 3531 CP Utrecht.

De avonden zijn vrij toegankelijk voor leden van het NIVON en bewoners van Utrecht west, met dien verstand dat je je wel van te voren moet opgeven zodat je een uitnodigingsmail met het thema van de avond krijgt, en er staat een schaaltje op tafel voor een vrijwillige bijdrage aan de gemaakte kosten.

Opgave kan via pr.utrecht@nivon.nl, of telefonisch via 06-10909146 (Eugene) of emi_een@hetnet.nl 06-28243950,

We proberen de avonden tot maximaal 12 deelnemers per avond te beperken, indien nodig is er ruimte om uit te breiden naar een tweede avond.

De avonden beginnen met het nuttigen van een kop soep, later gevolgd door koffie & thee.

Het doel van de avonden is elkaar deelgenoot te maken van elkaars ervaringen in het leven, door ze al verhalend en vertellend met elkaar te delen aan de hand van een thema dat je van te voren krijgt toegezonden. Het gaat om het plezier van het vertellen en delen, en absoluut niet om een of ander therapeutisch doel te bereiken.

Beginnend met de kleuterjaren volgen we analoog aan de seizoens-cyclus van lente naar winter de herinneringen en gelegde puzzels van het leven, zonder ons , afhankelijk wat ons als groep het meeste aanspreekt, heel strikt aan die cyclus te houden

Ieder mens zit vol met levensverhalen. Over het leven dat iemand zelf heeft meegemaakt, dingen die er goed in gingen; dingen waarmee we worstelden ,maar ook verhalen zoals onze ouders, grootouders en anderen die ons na staan ze mee maakten. Sommigen zijn wijs; sommigen vrolijk; sommige pijnlijk; soms zijn ze bijzonder; soms gewoon; er zijn er die nog niet af zijn; er zijn er waar we de kijk van een ander bij kunnen gebruiken.