Verhuizing Nivon Centrum Utrecht & Uitnodiging Open Dag 16 oktober 2022

Nivon Utrecht verhuist.

Vanaf 1 november vinden alle activiteiten plaats in onze nieuwe ruimte in het bedrijvenverzamelgebouw Vechtenstein

Vechtensteinlaan 12-16, Unit 9

Maar we nodigen u nu alvast uit voor de Open Dag die we, samen met de andere gebruikers van het gebouw organiseren

(o. a. een aantal kunstenaars, een kostuum ontwerpster, een uitvinder, animatiemaker, graficus en fotografen)

Op de Open Dag, 16 oktober 2022, van 11 tot 17 uur, zal onder andere het volgende te zien zijn:

Lahaka, een volksmuziek-groep met goede banden met het nivon, zij treden c.a. 12.15 op.

In de ruimte van het NIVON wordt ca. 14 u. een animatiefilm vertoont, gemaakt naar een verhaal uit 1932: “De Man die Bomen plantte”, van Jean Giono, een wandelverhaal, maar ook het eerste korte verhaal ter wereld dat ecologie tot onderwerp had. (Met nagesprek)

Verder is er een presentatie van de verschillende clubs, en zijn er NIVON hapjes en drankjes

De laatste groep, The Gardeners, treedt c.a. 16 u op.

Bereikbaarheid Vechtensteinlaan 12-16:

De Nivon lokatie is bereikbaar, met openbaar vervoer met bus 12, of 120 Perron C9, richting Maarssen via Zuilen, of bus 7, perron D4 Richting Zuilen Noord, Uitstappen bij Halte De Bazel straat, zo’n 60 meter terug lopen over de Burg. Norbruislaan, naar de zijstraat Vechtensteinlaan, waar het het tweede gebouw links is. Het pand heeft een eigen parkeerplaats, en er zijn fietsenklemmen.

Wat is het verschil tussen een Nivon Centrum en Natuurvriendenhuis vragen mensen zich wel eens af?

De volledige naam van het NIVON is: Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. Onder andere is het streven “Natuur, Techniek en Cultuur tot een evenwichtig geheel in ieders leven en in de maatschappij te verwerken” en streven naar ” een democratisch-socialistische maatschappij, gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en gemeenschapszin”. Grote woorden, maar ook een hands-on mentaliteit, sinds de jaren ‘20 en ’30 ontstaan, om in Nivon-verband activiteiten te organiseren en met elkaar, voor elkaar en door elkaar.

In meer op gezamenlijk georganiseerde activiteiten gericht stads-Nivon, als Nivon Utrecht, uit zich dat:


a/ in binnenactiviteiten:

1/ De zijdeschilderclub ( 2 wekelijks op woensdag) en de Boekbindclub ( Wekelijks op vrijdag), die gericht zijn op het met elkaar beoefenen, aanleren, en verder ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden. In een bredere zin vallen daar ook andere vormen van handwerken, naaitechnieken, boekrestauratie, origami en papier- & kartonage kunst onder.

2/ Muziek Club “Jeu-di”: Met elkaar musiceren olv een dirigent: Ieder die een instrument bespeelt kan daar bij aansluiten en meedoen.

3/ De Yoga club: Sinds corona bestaande uit 2 (wekelijkse) groepen, 1 die lijfelijk bij elkaar komt, en 1 die hetzelfde doet via een zoom meeting.

4/ De leeskring: 6 wekelijks wordt een boek gelezen en besproken: 18 november zal dat bv. zijn “Suikerland” van Ian McEwan

5/ Het Levensverhalen Vertel Café : Een club van mensen die 1 x per maand op vrijdagavond bij elkaar komt om aan de hand van een thema elkaars levensverhalen en –ervaringen te delen en aan elkaar te vertellen.

Elk Nivon lid kan zich bij een of meer van deze clubs aansluiten. Meer informatie over alle clubs, hun activiteiten en contactpersonen vind u op utrecht.nivon.nl


b/ in buitenactiviteten:

1/ De seizoenswandelingen: Elk seizoen wordt er op een zaterdag een gezamenlijke wandeling voorbereid en georganiseerd waar ieder lid zich bij kan aansluiten. Het vertrek/verzamel punt is steeds station Utrecht

2/ LAW wandelen: Elke eerste zaterdag van de maand wordt een stuk van een LAW route gelopen: In etappes van 15-20 km wordt dit jaar het Marskramerpad gelopen.

3/ Het wandelweekend: Elk jaar in oktober wordt een wandelweekend voorbereid en georganiseerd waarbij overnacht wordt in een Nivon huis

4/ Gezamenlijke Cultuur en museum uitstapjes: Afgelopen 2 jaar steeds afgelast door corona-perikelen zijn we bezig deze weer opnieuw op te zetten.


c/ Het beschikbaar stellen van onze ruimte aan Nivon leden.

Voor elk Nivon lid die een activiteit in een Nivon verband wil opzetten, of er in een Nivon-kader bijeen wil komen,

is het Nivon centrum Utrecht in overleg, zonder andere kosten dan een vergoeding voor koffie en thee e.d. beschikbaar.

Verhuur aan derden vindt er, anders dan vroeger, niet meer plaats.

Als laatste: Nivon Utrecht huurt, gedwongen door de te hoog oplopend kosten via gemeentelijke verhuurkanalen en haar te ver doorgevoerde vastgoed exploitatie politiek, samen met de tegenwoordige energiekosten, haar ruimte via een leegstand beheer organisatie. Verhuizen zal daardoor, met de jaren, een terugkerend fenomeen worden. Desalniettemin is het fijn weer een eigen ruimte te hebben.

We verheugen ons er daarom op u in onze nieuwe locatie welkom te mogen heten.

Met vriendelijke groet.

Nivon Bestuur Utrecht, voor nader contact: utrecht.nivon.nl