Verslag ALV 2016

Tijdens de ALV van 11 april 2016 werd door waarnemend voorzitter Harry van Someren weer even stil gestaan bij het onverwachte overlijden van bestuurslid Wim Verkuil. Het op dat moment uit 3 personen bestaande bestuur was blij dat Hanneke Verkuil haar activiteiten voor het Nivon blijft uitvoeren. De aftredende Marrie Somers werd herkozen. Er waren twee voordrachten voor de zo hoog nodige uitbreiding van het bestuur. Janjaap Luijt is verkozen tot algemeen bestuurslid, tevens belast met het Agenda beheer van het Nivon gebouw. Kees Blomhert zal ook als algemeen bestuurslid optreden, waarbij hij zijn wandelactiviteiten blijft uitvoeren. Alle verkiezingen bij acclamatie!

Zie Over ons > Organisatie voor de samenstelling en taakverdeling van het bestuur.

Harry wist de agenda voorvarend af te handelen.
Wel werd nog uitvoerig stilgestaan bij de aftakeling van het Nivon gebouw en de inwendige aankleding. Daar nog niet te voorzien is hoe de Rotsoord ontwikkelingen zullen gaan, kon hier weinig voortgang mee worden geboekt. Wel werd toestemming verleend om het meubilair in de kleine ruimte te vernieuwen. Kees Terhorst en Django Blok hebben toegezegd voorkomende kleine reparaties te willen uitvoeren.

Na de vergadering werd een zeer gevarieerd foto-programma vertoond.

Van Cuba impressies van Kees Terhorst en Bulgaarse omgevings- en macro-afbeeldingen van Corry Kool, ging het via het Venetie van ’s Jean Rensing, met prachtige carnavalsuitdossingen, naar het bonte en soms humoristische Suriname van Mia van Erp. Om te besluiten met weer prachtig macro werk van Django Blok.
De tweede helft van de fotovoordracht vond plaats met een drankje en een hapje, waarna Marrie de fotografen bedankte en de avond afsloot.