Impressie Algemene ledenvergadering 2018

Op de Algemene ledenvergadering van 16 mei 2018 heeft de volgende bestuurswisseling plaats gevonden.
Afgetreden zijn secretaris Trudy van de Bergh en algemeen bestuurslid Marrie Somers.
Zij werden met een fraaie bos bloemen voor hun jarenlange inspanningen voor het Nivon bedankt door Harry van Someren. Deze laatste was ook aftredend maar blijft voorlopig nog aan als bestuursadviseur. Als nieuwe bestuursleden waren beschikbaar Annemarie van der Werf en Djoko Draaisma. Zij werden met algemene stemmen gekozen en zullen gezamenlijk de functie van secretaris gaan vervullen.

Hieronder ziet u het oude en nieuwe bestuur (een bestuurslid mist hier maar ziet u rechts op de volgende foto)

Het financiële reilen en zeilen werd besproken en goedgekeurd door de vergadering.

Met als kanttekening, dat begroting ed. wel bekend waren gemaakt en via deze website te raadplegen, maar dat daarvoor een toegangscode nodig is die via het bestuur of de beheerder is te verkrijgen. Hiervan was slechts karig gebruik gemaakt.

Uitvoerig werd stilgestaan bij de keuze voor de nieuwe locatie voor het Nivon Utrecht. Na vele locatie te hebben bekeken en te hebben overwogen kwam de locatie Archimedeslaan 16 uit de bus. Er werd als kommentaar van diverse leden gehoord dat de selectie voor een nieuwe locatie transparanter had gekund. Ook was er vanuit de FWG een locatie aangegeven waarop geen reactie werd ontvangen. Dit werd door het bestuur betreurd. De nieuwe locatie zal per brief, media september,  aan alle leden worden bekendgemaakt nadat alle formaliteiten afgehandeld zijn.  Verhuizing naar de nieuwe locatie wordt met de afdelingen die hiervan gebruik maken gecoördineerd.

Liesbeth Redeke besloot de avond met een informatieve lezing met fraaie foto’s over kleinschalige hulpprojecten in Malawi.

Een toeschouwer


Verslag secretaris Algemene ledenvergadering 16 mei 2018

(NB verslag bevat een toegangscode te verkrijgen via het bestuur)