Algemene Ledenvergadering – 16 april

Op dinsdag 16 april houdt Nivon afdeling Utrecht zijn Algemene Ledenvergadering. Alle leden waarvan een emailadres bekend is, hebben in een digitale nieuwsbrief hyperlinks ontvangen om de vergaderstukken te downloaden. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.

Na afloop van de vergadering zal Janjaap Luijt een voordracht geven over de geschiedenis van de goud- en zilversmeden in Utrecht.