Nivon Utrecht
Over ons
contact
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
locatie
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
bestuur
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
archief
Meer informatie

Het bestuur

Over het algemeen organiseren de Nivon-leden vanuit de verschillende groepen zelf de activiteiten van Nivon Utrecht. Het afdelingsbesuur zorgt er voor dat de groepen daartoe in staat zijn. Elk bestuurslid heeft een of meer taken “onder zijn hoede”. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de groepen en het bestuur, bijvoorbeeld rond het gebruik van het Nivon Centrum Utrecht , de financiën en in verband met afstemming tussen de groepen. Op dit moment is er een vacature voor de secretarisfunctie. De taken worden tijdelijk overgenomen door de overige bestuursleden en de PR vrijwilliger. Het bestuur bestaat uit de volgende personen (Deze kunnen worden gemaild door op de persoonsnaam te klikken):

Eugène van WellVoorzitter
VacatureSecretaris
Wim KlijnPenningmeester
Yvonne AbelsAlgemeen Bestuurslid

Het bestuur is voortdurend op zoek naar nieuwe bestuursleden om de geledingen te versterken. Heeft u belangstelling neem dan contact op via het contactformulier.

Adressen

Nivon Centrum
Vechtensteinlaan 12-16 , Unit 9
3555 XS, Utrecht

Correspondentieadres

Nivon Utrecht
p/a Majellapark 15
3532 CS Utrecht

Bankgegevens

IBAN NL98 TRIO 0320 0516 17
t.n.v. Penningmeester NIVON Utrecht

X