Nivon Utrecht
Over ons
contact
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
locatie
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
bestuur
Meer informatie
Nivon Utrecht
Over ons
archief
Meer informatie

Het bestuur

Over het algemeen organiseren de Nivon-leden vanuit de verschillende groepen zelf de activiteiten van Nivon Utrecht. Het afdelingsbesuur zorgt er voor dat de groepen daartoe in staat zijn. Elk bestuurslid een of meer taken “onder zijn hoede”. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de groepen en het bestuur, bijvoorbeeld rond het gebruik van het Nivon Centrum Utrecht aan de Boorstraat, de financiën en in verband met afstemming tussen de groepen. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur is voortdurend op zoek naar nieuwe bestuursleden om de geledingen te versterken. Heeft u belangstelling neem dan contact op via het contactformulier.

Adressen

Nivon Centrum
Boorstraat 107
3513 SE Utrecht

Correspondentieadres

Secretariaat Nivon Utrecht
p/a A.M. Schuurmanlaan
3723 PH BILTHOVEN

Bankgegevens

IBAN NL98 TRIO 0320 0516 17
t.n.v. Penningmeester NIVON Utrecht

X