Archief

In de loop van de tijd heeft Nivon Utrecht via digitale nieuwsbrieven en berichten van zich laten horen. Deze sectie is speciaal bedoeld voor mensen die hierin nog willen zoeken. Vanaf november 2018 zal dit onderdeel geleidelijk worden ontmanteld. Zaken die interessant genoeg zijn om te bewaren krijgen een nieuwe plaats op de website, het overige zal de digitale snelweg verlaten.


Nieuwsbrieven

Regelmatig verstuurt het bestuur een digitale nieuwsbrief naar de leden waarvan een e-mailadres bekend is. De inhoud van de nieuwsbrieven bestaat uit aankondigingen en verslagen van activiteiten en mededelingen van het bestuur. Al deze informatie is ook op de website terug te vinden. Bovendien verlopen hyperlinks en bevatten ze veelal vluchtige, tijdelijke informatie. Het aanleggen van een archief van digitale nieuwsbrieven is daarom weinig zinvol. Vandaar dat die niet langer zijn te vinden op de website.


Jaarstukken

Jaarstukken en verslagen


Fotowerkgroep

Gedurende meer dan 40 jaar kende Nivon-Utrecht een fotowerkgroep. Berichten en foto’s van de werkgroep zijn (voor zover niet door de leden zelf verwijderd nog te raadplegen op deze website).
Ga naar het archief van de fotowerkgroep


Archief