Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 – NIVON afdeling Utrecht

Gelukkig lukte het dit jaar weer de traditionele NIVON-nieuwjaarsreceptie te houden. Voor het eerst in het NIVON-centrum op de Vechtensteinlaan. Ondanks het slechte weer was de opkomst prima. De voorzitter overhandigde een aantal leden een NIVON-speldje (25, 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap). Degenen, die niet aanwezig konden zijn krijgen het speldje thuisgestuurd. De middag werd muzikaal opgeluisterd door orkest Jeudi. Er werden verschillende muziekstukken ten gehore gebracht, toegelicht door de dirigente. Het was een gezellige middag. De gesprekken waren geanimeerd. Alle leden waren blij elkaar weer eens te ontmoeten na alle coronaperikelen.

Marrie


Beguine uit de Suite Latina van Schindler:

 

Verhuizing naar de Boorstraat

Eerder dan verwacht moest Nivon Utrecht zijn onderkomen aan de Archimedeslaan verlaten. Gelukkig werd er bij tijds een alternatieve ruimte gevonden aan de Boorstraat. Voor het eerst niet in een eigen centrum, maar een ruimte die we delen met drie Utrechtse schaakverenigingen. Dat vraagt wat aanpassing voor wat betreft het gebruik, maar ook in de planning. Kees Blomhert beheert nu de agenda en onderhoudt intensief contact met de andere verenigingen. De komende maanden zal het voor de meeste groepen nog even wennen zijn, maar we vertrouwen er op dat alles weldra zijn plek zal vinden.
De verhuizing is achter de rug en het bestuur bedankt nogmaals iedereen die hierbij geholpen heeft.