Uit het bestuur: 07 mei 2024

Aanwezig: Eugene van Well (voorzitter), Wim Klijn (penningmeester, notulist), René Smit (PR vrijwilliger), Yvonne Abels (bestuurslid).

Coördinatoren overleg 2024
We willen graag weer een samenkomst en overleg van de activiteiten-coördinatoren en het bestuur.
Yvonne Abels had het voorstel om dat te combineren met een lunch. We zullen het hebben over:
– Wel en wee van de afdeling Nivon Utrecht (de activiteitengroepen)
– Verhuisplannen (mogelijke verhuizing naar ‘de Pioniers’)
– Het (stimuleren van) het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
– Activiteiten op projectbasis.
– Samenwerking met het Koos Vorrinkhuis.
Wordt vervolgd
na de zomervakantie.

Verhuisplannen
Het contact met de Pioniers heeft jammer genoeg niet geleid tot een verdere samenwerking, waarbij Nivon Utrecht ook gebruik zou kunnen van hun gebouw.
We onderzoeken
verder andere mogelijkheden die zich aandienen via “Makelpunt” o.a. buurthuis Kanaleneiland, buurthuis Tuinwijk, Oase en De Wilg.

Activiteiten op projectbasis
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de voorbereiding van een aantal leuke en interessante activiteiten, waaronder:

Fietstocht en excursie Kraaybeekerhof 18 mei.
In het kader van de werkgroep Mens en Natuur georganiseerd door Wim Klijn.
Dit wordt een bezoek aan De Bijentuin Kraaybekerhof in Driebergen.

Het omgevallen bomen bos bij Leersum 8 juni 2024.
Georganiseerd door Eugène. Ook hier is het thema Mens en Natuur.
Deze fietstocht met excursie is met name interessant vanwege de aanpak van het bosgebied dat door
de valwind nabij Leersum op 18 juni 2021 (precies 3 jaar geleden) zwaar beschadigd was.

Buitenplaats Berg en Vaart in Ankeveen 18 juli 2024.
Nog een fietstocht met excursie in het kader van de werkgroep Mens en Natuur georganiseerd door Eugène van Well.
Berg en Vaart is een buitenplaats met gecultiveerde tuin die kan worden bezichtigd op afspraak.
Nadere informatie
over deze drie excursies is verschenen in de Nieuwsmail, die alle leden in de regio Gooi, Eemlad, Amersfoort en de afdeling Utrecht eind april hebben ontvangen. Ook is deze informatie aan te treffen in de nieuwsberichten op deze website.

Gebruik ruimte door andere leden van Nivon

René zorgde voor informatie vooraf en ontvangst bij de voorbereidingsdag van TREQ Kanoreizen in onze ruimte. Koffie-/theevergoeding is ontvangen op onze Triodosrekening. Zij hebben aangegeven onze ruimte bij behoefte vaker te willen gebruiken, op momenten dat dit past in de Nivon Utrecht agenda.

Deze rubriek treft u ook op deze pagina van de website als pdf aan:

Diverse berichten en archiefstukken