Algemene ledenvergadering 2024 en Nieuws

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering!

Deze zal plaats vinden op woensdagavond 13 maart 2024.

Plaats en Tijd: Nivon Centrum Utrecht, Vechtensteinlaan 12-16, van 19:30 tot 22.30
Voor details en buslijnen zie: https://utrecht.nivon.nl/nivon-centrum/

Om de discussie los te maken kijken we eerst naar een kort filmpje: Hoe wolven de loop van rivieren veranderen.
Verder zijn natuurlijk aan de orde het officiële deel van de ALV, Opening, onze huisvesting, bestuurszaken, financiën, 100 jarig bestaan van het Nivon en wat we daaraan doen, Toekomstvisie Nivon Utrecht 2030, etc.
Vanzelfsprekend is er nadien voldoende gelegenheid om nog van gedachten te wisselen, onder het genot van een hapje en een drankje.

Oproep nieuwe bestuursleden!

Het bestuur bestaat uit voorzitter Eugène van Well, penningmeester Wim Klijn, en algemeen bestuurslid Yvonne Abels.
Ook neemt aan de bestuursvergaderingen deel René Smit, webredacteur van de website van Nivon Utrecht.
Er is binnen het bestuur nog
behoefte aan een algemeen bestuurslid en vooral aan een secretaris.

De stand van zaken rond onze huisvesting

Ons Nivon Centrum is gevestigd in gebouw Vechtenstein te Zuilen Utrecht. Dit is een bedrijvengebouw onder leegstandsbeheer. Dat heeft als voordeel dat de huurkosten te dragen zijn binnen het kader van de (contributie) inkomsten. Echter dit heeft het grote nadeel dat frequente verhuizingen niet te vermijden zijn. Met de geringe menskracht die we daarvoor kunnen mobiliseren is dit niet vol te houden.
We zijn dus op zoek naar meer permanente huisvesting. Maar ook dit heeft weer een nadeel, want onze reserves waren tot voor kort slechts voor enkele jaren voldoende om ons financieel van een
goede permanente huisvesting te kunnen verzekeren.
Reguliere Utrechtse huurprijzen zijn te hoog voor ons, ook het gemeente verhuurbedrijf rekent voor ons onbetaalbare huurprijzen.

Door de flinke stijging van ons ledental is hierin wel een verandering ontstaan. Als de jaarlijkse afdracht van contributie-inkomsten aan de Nivon afdelingen met continuïteit zal plaatsvinden, met misschien een beperkte verhoging, ontstaan er mogelijkheden om ons van permanente huisvesting te verzekeren.

Het 100 jarig bestaan van Nivon

Dit jaar bestaat het Nivon 100 jaar. Vanuit het landelijk Nivon is er een dag voorgesteld om het honderd jarig bestaan te vieren/aandacht te geven aan leden en belangstellenden.
Nivon Utrecht gaat het samen vieren met het Koos Vorrink huis.
We vieren het op zondag 7 april 2024 van 13.30 uur tot 17.00 uur op het terrein van het Koos Vorrinkhuis te Lage Vuursche.
Er is op die dag een open dag en de viering van het honderd jarig bestaan. Afdeling Nivon Utrecht sluit zich hierbij aan.
Vanuit de afdeling is er gelegenheid om de activiteiten van groepen onder de aandacht te brengen. Wij gebruiken hiervoor een soort kraam die wij inrichten met plaatselijke informatie. Op het terrein zijn dan diverse leuke activiteiten voor jong en oud.
Zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen!

Bestellen postzegels ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Nivon

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan in 2024 worden door het Nivon postzegels uitgegeven.
Het betreft vellen van 10 stuks in een mapje, voor € 10,
90.
Geïnteresseerde leden kunnen deze bestellen
via Yvonne Abels: secr.utrecht@nivon.nl

Toekomstvisie Nivon 2030

Het Centraal Bestuur van het Nivon heeft alle afdelingen verzocht om een doorkijk te maken naar 2030 en daar een stuk over te schrijven waarin een beeld wordt geschetst van de te verwachten en na te streven ontwikkelingen voor de komende jaren.
Het bestuur van Nivon Utrecht heeft daarover nagedacht en ziet in onze afdeling de volgende ontwikkelingen.
In de jaren van 2017 tot 2024 is het ledental van Nivon Utrecht gestegen van ca. 1200 tot 2600. Deze leden maken vooral gebruik van de Nivon huizen voor diverse activiteiten, want bij een aantal activiteiten van de afdeling Utrecht (behalve het orkest Jeudi en het wandelen) de deelname minder geworden.
Toch zien we mogelijkheden – n.a.v. enkele geslaagde try-outs – voor de volgende initiatieven:
– Een actieve Mens en Natuur werkgroep te hebben die goede contacten onderhoudt met andere groepen die zich actief voor de natuur, of anderszins sociaal inzetten.
– We hopen permanente huisvesting inclusief de daarvoor benodigde gelden te hebben in 2030
– Een voldoende aanwas van actieve
leden/vrijwilligers te hebben om activiteiten- en bestuurscontinuïteit te waarborgen.


Toekomstige activiteiten —- MENS EN NATUUReen oproep

April vorig jaar heeft u (wellicht) deelgenomen aan excursies naar De Moeras- en Stinsenplantentuin Westbroek en Landgoed Renova bij Lage Vuursche die toen werden georganiseerd door Nivon afdeling Utrecht samen met het Koos Vorrinkhuis.

Het thema voor beide excursies : Hoe kan een symbiotische relatie tussen mens en natuur ontstaan? Beide locaties bevonden zich op een redelijke fietsafstand van Utrecht, Hilversum, Het Koos Vorrink huis en Amersfoort, en zijn beide een positief voorbeeld hoe mens en natuur elkaar gunstig kunnen beïnvloeden.

De excursies werden met enthousiasme ontvangen. Voor elke excursie gaven zich 30-40 mensen op, en het smaakt ons naar meer, en we hopen u ook. De plekken die we bezocht hebben zijn ontstaan uit betrokkenheid bij de natuur; net zoals het Nivon zelf zijn ze uit een behoefte voortgekomen mens en natuur te verbinden. Met aandacht geven aan dergelijke plekken versterk je dit soort initiatieven.

Wie van u zou, samen met degenen die de eerste 2 excursies op touw gezet hebben, organisatorisch een dergelijke werkgroep mee willen opzetten? Aanmelden via pr.utrecht@nivon.nl o.v.v. Mens en Natuur werkgroep