LAW wandelen

Aanmelden wandelweekend 2024 in ABK-huis Hallseweg 12 in Hull!

Het tweedaagse wandelweekend voor 2024 vindt plaats op 26/27 oktober in het ABK-huis Hallseweg 12 in Hull.
Er is weer een prachtige tweedaagse route uitgezet van ongeveer 18 km per dag, dus neem een goede conditie mee.
Meer informatie over vertrektijden etc. komt begin oktober op de website te staan, wanneer de dienstregelingen bekend zijn.
We hebben weer een kok gevonden, die voor een welkomstdrankje, een heerlijk vegetarische warme maaltijd inclusief drankje, het ontbijt en een zelf te smeren lunchpakketje gaat zorgen.
Je moet in ieder geval wel voor je eigen lunch met drinken voor de zaterdag zorgen en spullen voor de nacht en goede regenkleding meenemen.
Een lakenpakket kan je ook in het ABK-huis huren, of zelf meenemen.
In principe slaapt iedereen op een eigen kamer, tenzij je je met iemand samen opgeeft en een kamer wilt delen.
Kosten zijn:
NIVON-lid alleen op een kamer:                                                                                                              56 euro
Niet-lid      alleen op een kamer :                                                                                                             67,50 euro
NIVON-lid gedeelde kamer   :                                                                                                                   51,00 euro
Niet-lid gedeelde kamer:                                                                                                                           62,50 euro 
Let op: Het bankrekeningnummer is dit jaar gewijzigd! 
Het geld kan overgemaakt worden naar:
NL93 TRIO 0391 0492 08  tnv  NVH Accommodaties,  onder vermelding van wandelweekend ABK oktober 2024,  met vermelding van je naam!
 
Opgeven:
Je kan je opgeven door een mailtje te sturen naar madelonhaanskorf@gmail.com.
Vermeld of je alleen op een kamer wilt slapen of dat je een kamer wilt delen en met wie je je dan samen opgeeft.
Je aanmelding is definitief, als het geld ontvangen is.
Tot dan!
Denise, Lida en Madelon

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 – Nivon afdeling Utrecht

Zondagmiddag 14 januari hebben we weer de traditionele NIVON-nieuwjaarsreceptie gehouden. De opkomst was prima. Eugène van Well (voorzitter) opende de middag,  en Yvonne Abels (bestuurslid) overhandigde een aantal leden een NIVON-speldje (25, 40 en 50 jaar lidmaatschap). Degenen, die niet aanwezig waren kregen het speldje thuisgestuurd.

De middag werd muzikaal opgeluisterd door orkest Jeudi in een heel leuke samenwerking met het Utrechts zangkoor De stem des volks. Er werden verschillende muziekstukken ten gehore gebracht, toegelicht door de dirigente. De laatste drie waren samen met het zangkoor.

De voorzitter van het zangkoor De stem des volks hield een interessante voordracht met lichtbeelden over de historie van het koor. Heel goed passend bij onze Nivon achtergrond. Een samenwerking die een voortzetting verdient.

Hapjes en drankjes waren perfect verzorgd, en er waren geanimeerde gesprekken.
Het was al met al een heel gezellige middag. Alle leden waren blij elkaar weer eens te ontmoeten.

 

Nieuws & Uitnodigingen Nivon afdeling Utrecht december 2023

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst!
Deze zal plaats vinden op zondag 14 januari 2024, in het 100ste levensjaar van het Nivon.

Plaats en Tijd: Nivon Centrum Utrecht, Vechtensteinlaan 12-16, van 14 uur tot 17 u.
Voor details en buslijnen zie: https://utrecht.nivon.nl/nivon-centrum/

Nivon Orkest Jeudi
Muziek door Jeudi onder leiding van dirigente Rosita van Oosten.
In samenwerking met het in 1932 gestichte Utrechtse Strijdliederen Koor
 De stem des volks is er een bijdrage met zang en een korte lezing met lichtbeelden door Ries Adriaanse. 

We maken van de gelegenheid gebruik om de jubilarissen die dit wensen in het zonnetje te zetten door het opspelden van een speldje. De leden die het betreft krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. In totaal zijn er dit jaar 41 leden, die 25, 40 of 50 jaar lid zijn. Een reden extra om naar de nieuwjaarsreceptie te komen!

Hierna zal er vanzelfsprekend gelegenheid zijn, onder het genot van een hapje en drankje, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.


Even 
voorstellen: nieuw bestuurslid Yvonne Abels

Tijdens de verhuizing van 2022 naar de Vechtensteinlaan leerde ik het bestuur van de afdeling beter kennen. Er werd hard gewerkt door de bestuursleden om de verhuizing soepel te laten verlopen. Het was toch weer een hele klus. Aan mij werd toen de vraag gesteld of ik interesse had in een bestuursfunctie. Maar had ik dat niet allemaal jaren geleden al gedaan?

Na een half jaar werd ik nog een keer gevraagd en heb ik ja gezegd. Voor mij is het Nivon en in het bijzonder afdeling Utrecht een fijne club mensen waar ik graag mijn tijd en energie aan geef om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan. Door het Nivon heb ik veel mensen leren kennen. Ik zit op een kaartclub, ik wandel graag mee en maak ik 2 keer per jaar schoon in het Koos Vorrinkhuis. Ik kom graag naar de Nieuwjaarsreceptie om elkaar te ontmoeten. Inmiddels zijn er 2 bestuursleden gestopt en is er een nieuw bij gekomen. We hebben een leuk, fijn klein clubje, en wij kunnen nog steeds aanvulling gebruiken.

Even voorstellen: nieuwe penningmeester Wim Klijn

Mijn naam is Wim Klijn. Met ingang van 1 mei 2023 ben ik penningmeester van Nivon afdeling Utrecht. Ik volg Nelly Manders op en maak deel uit van het afdelingbestuur. Mijn jeugd bracht ik door in de glasstad Leerdam, studeerde scheikunde in Utrecht en volgde de opleiding brandweerofficier in Schaarsbergen. Daarna werkte ik bij de brandweer, de veiligheidsregio Utrecht en de ministeries verantwoordelijk voor brandweer en rampenbestrijding.

Ik ben net als mijn echtgenote Alice Kan ruim 25 jaar lid van het Nivon. Wij namen deel aan trefkampen en Alice ook aan lokale activiteiten (nu de leesgroep). Dit jaar namen we deel aan de excursie naar de moeras- en stinzenplantentuin in Westbroek. Ik ben een enthousiast fietser bij voorkeur met een overnachting in één van de Nivonhuizen.

Met een aantal leden en coördinatoren van activiteiten maakte ik al kennis. Als ik naar de Vechtensteinlaan fiets om aan de administratie te werken, probeer ik dat zo uit te kienen dat ik nog net een groep tref zodat ik meer mensen leer kennen. De financiën moeten immers kloppen en daarbij helpt het als je een goed beeld hebt van de activiteiten en je medeleden.

Oproep nieuwe bestuursleden
Naast de twee bovenstaande nieuwe bestuursleden zit voorzitter Eugène van Well. Ook neemt aan de bestuursvergaderingen deel René Smit, webredacteur van de websie van Nivon Utrecht.
Er is binnen het bestuur nog 
behoefte aan een algemeen bestuurslid en vooral aan een secretaris.
Onze afdeling Utrecht heeft 2573 leden, en om het een goed lopende, actieve afdeling te houden is veel maar ook dankbaar werk.

Ruimte voor nieuwe activiteiten
Er is altijd ruimte voor nieuwe activiteiten in de afdeling Utrecht, binnen de uitgangspunten van het Nivon:
– Groen en duurzaam
– Betaalbaar en toegankelijk
– Vriendelijk en laagdrempelig

Mensen met initiatief, organisatietalent en goede ideeën kunnen zich melden via pr.utrecht@nivon.nl


Toekomstige activiteiten —- 
MENS EN NATUUR — een oproep

April vorig jaar heeft u (wellicht) deelgenomen aan excursies naar De Moeras- en Stinzenplantentuin Westbroek en Landgoed Renova bij Lage Vuursche die toen werden georganiseerd door Nivon afdeling Utrecht samen met het Koos Vorrinkhuis.

Het thema voor beide excursies was:
Hoe kan een symbiotische relatie tussen mens en natuur ontstaan? Beide locaties bevonden zich op een redelijke fietsafstand van Utrecht, Hilversum, Het Koos Vorrink huis en Amersfoort, en zijn beide een positief voorbeeld hoe mens en natuur elkaar gunstig kunnen beïnvloeden.

De excursies werden met enthousiasme ontvangen. Voor elke excursie gaven zich 30-40 mensen op, en het smaakt ons naar meer, en we hopen u ook. De plekken die we bezocht hebben zijn ontstaan uit betrokkenheid bij de natuur; net zoals het Nivon zelf zijn ze uit een behoefte voortgekomen mens en natuur te verbinden. Met aandacht geven aan dergelijke plekken versterk je dit soort initiatieven.

Tegen de stroom in die uit afgelopen verkiezingen naar tevoorschijn is gekomen roepen we u op met ons een Nivon Werkgroep op te richten die zich bezighoudt met fietsbare excursies naar Mens en natuur-verbindende initiatieven in de regio:
1. Wie van u zou, samen met degenen die de eerste 2 excursies op touw gezet hebben, organisatorisch een dergelijke werkgroep mee willen opzetten?
2. U kunt zich verder ook opgeven als belangstellende voor verdere initiatieven van deze groep, dan komt u op de nieuws en uitnodigingen verzendlijst van de Mens en Natuur-werkgroep.
3. En u zou tips aan kunnen leveren, of u melden als deelnemer/medewerker van het soort initiatieven waar de werkgroep zich op wil richten. We denken dan bv ook aan historische tuinen, bijzondere ecologische bouwprojecten als het Hof van Chartreuze of het Hof van Cartesius, bijzondere landgoedereren, en initiatieven als Het Bos dat van Zichzelf is, het valwindbos bij Leersum met rondleiding door de verantwoordelijk ecoloog.
Aanmelden via 
pr.utrecht@nivon.nl o.v.v. Mens en Natuur werkgroep

Stand van zaken bij de activiteiten groepen NIVON Utrecht

Detailinformatie, de agenda en mogelijkheden voor opgave en deelname aan de activiteiten is te vinden op: https://utrecht.nivon.nl/

Wandelen
De wandel activiteiten gaan goed bij Nivon Utrecht. De volgende wandelingen worden georganiseerd:
– LAW wandelingen, coördinatie door Saskia Destombes en Annemarie Besamus
ca
– Seizoenswandelingen, door Saskia Destombes en Kees Blomhert
– Wandelweekend vanuit een Nivon huis, door Madelon Haanskorf
Al deze wandelingen staan opgenomen in de Nivon Utrecht Wandelagenda: https://utrecht.nivon.nl/

LAW wandelingen.
In mei 2023 hebben we met een leuke groep de laatste etappe van het Marskramerpad gelopen en deze LAW afgesloten met een gezamenlijk etentje in Scheveningen. In september zijn we gestart met het Zuiderzeepad, wat we in etappes lopen van Edam naar Kampen. In principe elke laatste zaterdag van de maand in 2024. In september was de aftrap.

Seizoenswandelingen.
In 2023 hebben we de wat kortere (ca 15 km) midwinter en de twee voorjaarswandelingen georganiseerd. Hiervoor was heel erg veel animo. 
Ook zijn er de midzomer en twee najaarswandelingen.
Voor volgend jaar worden betreffende de seizoenswandelingen nog afspraken gemaakt. Er is inmiddels een voorlopige planning voor 2024 in de agenda opgenomen.

Wandelweekend.
Het wandelweekend 2023, georganiseerd door Madelon Haanskorf was een groot succes. Ook in oktober 2024 zal er weer een wandelweekend worden gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang om er weer een gezellig 2-daags weekend van te maken met verzorging en twee prachtige wandeldagen. Begin maart wordt op de Nivon Utrecht site en in een volgende nieuwsmail de verdere invulling bekend gemaakt.


Muziek: Het Nivon Utrecht orkest Jeudi

De muziek activiteiten gaan goed: Er wordt alle donderdagochtenden gerepeteerd, onder leiding van Rosita van Oosten, dirigente en Ardy Kuipers, algemene coördinatie.
Jeudi heeft het afgelopen jaar elke donderdag weer met veel plezier gemusiceerd, dus er is alle reden om op dezelfde voet voort te gaan in het volgende jaar.

Yoga
De yoga groep komt één maal per week op dinsdagochtend bijeen, onder deskundige leiding van Annemarie van den Bogert. Laagdrempelig, gezellig en gezond. De planning voor het eerste half jaar 2024 staat in de agenda van de website van Nivon Utrecht.


Zijdeschilderen

De zijdeschildergroep komt per twee weken op woensdagochtend bijeen onder coördinatie van Marianne van Rutten Het is een kleine, gezellige groep, die bijzondere creatieve dingen doet.


Leeskring

De leeskring komt eens in de zes weken bijeen om een boek te bespreken, dat de leden van de groep gelezen hebben. Truus Versluis is de contactpersoon van deze groep. Omdat de boeken zo verschillend zijn, komen allerlei onderwerpen aan bod, wat regelmatig aanleiding geeft tot levendige discussies.

Boekbinden
Dit is een interessante vakmatige bezigheid, die wekelijks op vrijdag wordt beoefend in het Nivon Utrecht Centrum. Eugène van Well is hier de contactpersoon. De boekbindgroep is met 2 leden gegroeid naar 6 leden. Je erbij aansluiten, ook als je bv. hulp wil bij het inbinden van tijdschriften of het zelf maken van een fotoboek blijft altijd mogelijk.

Levensverhalen vertelclub

Afgelopen 2 jaar organiseerde Nivon Utrecht samen met Buurtvereniging WishingWell West op Kanaalstraat 192 een vrijdagavond cafe van 19.15- 21.30: Het levensverhalen vertel café.

Zoveel mensen zoveel verschillende levens en zoveel verhalen uit het leven er zijn. Met het delen en uitwisselen van die verhalen verrijk je elkaar en verrijk je ook jezelf, maar een dergelijk initiatief sprankelt alleen als er voldoende mensen aan deelnemen, want met een groep van enige omvang blijven er verrassende invalshoeken aanwezig. Door wat natuurlijk verloop is de vaste groep van deelnemers te klein geworden. Optimaal is ons een groep van 8 gebleken, zijn er minder dan 4 dan begint de verrassing te verdwijnen. Aan de hand per keer een ander thema wisselen we verhalen en levenservaringen uit: over bijvoorbeeld je eerste vakantieliefde; zonder werk zijn, dan wel overwerkt zijn; opa’s, oma’s, ooms en tantes nichten en neven, ruzies tussen je ouders, je eerste singeltjes, cassettebandjes, platen of cd’s cq fan van een groep of persoon worden.. Etc.etc. We zoeken minimaal 4 nieuwe deelnemers. Op het ogenblik komen we de tweede vrijdag van de maand bij elkaar, maar het kan ook een andere vrijdag worden. We beginnen altijd met een kop soep, waarna het gesprek vanzelf op gang komt.
Aanmelden via 
pr.utrecht@nivon.nl o.v.v. Levens Verhalen Vertelclub Utrecht


Cultuur en museumbezoek

De activiteiten op het gebied van cultuur en museumbezoek zijn op dit moment zeer beperkt.
Op 28 september 2023 is er nog wel een door Nivon Utrecht georganiseerde interessante 
wandeling, bezoek en rondleiding geweest in het Geologisch Museum Hofland te Laren. 
Er is een samenwerking mogelijk tussen Nivon Utrecht en de afdeling Gouda, die op dit gebied succesvol actief is.
Er is wel behoefte aan mensen binnen Nivon Utrecht die op dit gebied ideeën hebben en initiatieven willen nemen, om tot een hernieuwde activiteiten agenda op dit gebied te komen. Zij krijgen dan ook de nodige ondersteuning om dit te realiseren.

Aanmelden via pr.utrecht@nivon.nl

Bestellen postzegels ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Nivon

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan in 2024 worden door het Nivon postzegels uitgegeven.
Het betreft vellen van 10 stuks in een mapje, voor € 10,90.
Geïnteresseerde leden kunnen deze bestellen 
via Yvonne Abels:  secr.utrecht@nivon.nl

LAW Zuiderzeepad 3e wandeling – 02-12-2023

Op zaterdag 2 december hebben we de etappe van het Zuiderzeepad naar Muiderberg gelopen.

Ondanks eerdere voorspellingen hebben we geen regen gehad onderweg. Het was koud, maar goed wandelweer. We wandelden over de Diemerdijk met aan de linkerkant uitzicht op IJburg en rechts Diemen, verscholen achter bomen. Dwars door het Diemerpark richting de grasdijk naar Muiden. De eerdere modderplasjes waren nu gehuld in een dunne ijslaag. Hierdoor wandelde het aangenaam over de grasdijk. Mooi uitzicht richting IJmeer. Een mooie lucht kleurde de omgeving. Prachtig om daar te wandelen. Onderweg een lunchstop. Daarna weer snel verder naar Muiden alwaar we in café Ome Ko ons gelaafd en opgewarmd hebben.

We vervolgden onze wandeling richting het mooie Muiderslot. Te weinig tijd om ook naar binnen te gaan, maar de aanblik alleen al was voldoende genotvol.

Daarna over een grasdijk met menige op- en afstapjes naar Muiderberg. Inmiddels was het eerdere ijslaagje gesmolten en ploeterden we door de blubber, wat menige hilariteit gaf bij de op- en afstapjes. We hielpen elkaar bij de overstapjes, want de blubber onder onze wandelschoenen maakte het klimwerk lastig.

Maar gelukkig geen glij- en valpartijen.

We genoten van het mooie uitzicht bij het strand van Muiderberg over het verstilde water. De zon ging bijna onder en de kleurenpracht hiervan over het water was prachtig. Een tijd hebben we hiervan samen genoten stilstaand op het strand.

In Muiderberg namen we de bus richting Naarden om vandaaruit met de trein verder te reizen naar Utrecht.

Een geweldige wandeldag om op terug te kijken

Saskia

2e Najaarswandeling 2023 Baarn – Hollandsche Rading verslag

Op 19 november hebben we de Groene Wissel wandeling gemaakt vanaf station Baarn naar station Hollandse Rading. Alhoewel de weersvoorspelling een dag met veel regen aangaf, viel het op een paar fikse korte buien mee.
We wandelden door de prachtige herfstbossen over goed te belopen paden. Menige malen een stop om foto’s te nemen. Een gezellige groep. Bij een bosmeertje hebben we genoten van de meegenomen lunch en tot onze vreugde liet de zon zich zien. Daarna wandelden we over de Stulpheide. Een prachtig heidegebied. In de Lage Vuursche hebben we nog gezellig vertoefd  bij de warmte van de open haard in het Jagershuis en genoten van een kop warme koffie en een aantal warme chocomel.
We vervolgden onze wandeling richting Maartensdijkse bos en zijn vandaaruit richting station Hollandse Rading gelopen. We kregen toen wel een fikse regenbui op ons. Maar we zijn vol tevredenheid over de mooie wandeldag ietwat nattig met de trein richting Utrecht afgereisd.
We konden weer terugkijken op een geslaagde wandeling met een gezellige groep medewandelaars.
Saskia

Wandeling en bezoek aan Geologisch museum Hofland te Laren 28-09-2023

Op 28 september is er een wandeling, bezoek en rondleiding gepland in het Geologisch Museum Hofland te Laren.
De rondleiding start om 14:00 uur, onder leiding van Bertie Schonk.
Vooraf kunnen we gezamenlijk iets drinken bij La Place.
De kosten voor de rondleiding en bezoek museum bedragen €8,00 en met Museumjaarkaart €4,00
De wandeling
We wandelen vanaf station mediapark Hilversum via een prachtige route over en langs de heide en over bosrijke beschaduwde paden naar het museum. We vertrekken met de trein van 10:26 vanaf spoor 1 Utrecht Centraal naar Hilversum mediapark station met een overstap op station Hilversum van spoor 4 naar spoor 5 richting mediapark. We komen daar om 10:48 aan.
De wandeling bedraagt ongeveer 8 kilometer.
We hebben voldoende tijd om gezamenlijk te lunchen en kunnen aan het eind van de wandeling bij La Place nog iets drinken.
Voor de niet wandelaars, die wel mee willen naar de rondleiding:
Vanaf station Hilversum vertrekt bus 108 regelmatig. Uitstappen bij halte St Janskerkhof.
Dit is de halte tegenover het museum.
Zorg dat je dan rond half twee of eerder ter plekke bent.
Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen.
Voor aanmelden en overige vragen
Email:

Wandel-2-daagse over het Voetstappenpad rondom Hilversum!

Beste wandelaars,

Wij nodigen jullie uit voor de wandel-2-daagse over het Voetstappenpad rondom Hilversum. Het eerste deel vindt plaats op vrijdag 18 augustus, en het tweede deel op zaterdag 19 augustus.

De wandelafstand is per dag zo’n 18 kilometer en voor de ervaren wandelaar is het goed te lopen. Tijdens de wandeltochten zijn er wat horeca-stops gepland. Onderweg afhaken is op vrijdag makkelijk. Op zaterdag is het wat moeilijker, omdat bus 59 naar Lage Vuursche er niet is.

vrijdag 18 augustus: de westkant van het Voetstappenpad
verzamelen: station Hollandsche Rading om 9:30
route: Hoorneboegse Heide, Kerkelanden, Corversbos, Spanderswoud, eindpunt station Bussum-Zuid
horeca: wordt nog over beraad.

zaterdag 19 augustus: de oostkant van het Voetstappenpad

verzamelen: station Hilversum Mediapark om 9:20, stationsgebouw-zijde
route: Bussumerheide, Westerheide, Zuiderheide, Cronebos, Hilversums Wasmeer
horeca: restaurant ‘t Bluk, waarvoor we in totaal ongeveer 800 meter verder lopen
Ter info: we zijn genoodzaakt om een maximaal aantal deelnemers te hanteren.
Opgave en/of vragen: we zijn per mail bereikbaar: m.t.wandelen@gmail.com
Met vriendelijke groet: Tjerk en Marina

Kort verslag Algemene Ledenvergadering NIVON Utrecht 13 april 2023

Om half 6 is de avond gestart met een maaltijd, heerlijke knolselderij soep met brood en verschillende hapjes. Hiervoor kon men zich van tevoren opgeven. Het was een gezellig samenzijn.

Vervolgens werd de De VPRO Tegenlicht documentaire van Antropoceen naar Symbioceen vertoond. Na de film ontstond er een levendig gesprek onder de aanwezigen over dit onderwerp. Wat kunnen wij vanuit het Nivon uitdragen en bijdragen..

Om 19:30 begon het officiële gedeelte. Er waren 11 aanwezigen. Onze afdeling Utrecht heeft 1650 leden. De opkomst was dus eigenlijk erg laag. Toch was het heel gezellig, leerzaam en nuttig. Zeker een aanrader voor volgend jaar.

Belangrijkste punten uit de vergadering:

 • Verslag ALV 2022 is unaniem goedgekeurd.
 • Onze penningmeester was aftredend. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om de overdracht aan de nieuwe penningmeester te regelen, en ook te zorgen dat hij ondersteuning krijgt bij het oppakken van deze taak
 • Onze interim secretaris was eveneens aftredend. Maar blijft aan als bestuurslid, en als coordinator buitenactiviteiten, wat ze al uitvoerde. De secretaristaken worden voorlopig onder het bestuur verdeeld.
 • Begroting 2023 en financieel jaarverslag. Uitgebreid toegelicht, vragen beantwoord, en goedgekeurd door de kascommissie. Vervolgens ook aangenomen door de vergadering.
 • Twee leden zijn verkozen door de vergadering om volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie.
 • Bestuurssamenstelling in 2023:
  – voorzitter: Eugene van Well
  – secretaris: Taken worden verdeeld over de zittende bestuursleden
  – penningmeester: Vacante functie, stappen voor opvolging worden genomen
  – coördinator buitenactiviteiten: Saskia Destombes
  – algemeen bestuurslid: Yvonne Abels
  – Vrijwilliger (geen bestuurslid) voor de website en rondzendmails: René Smit
 • Benoeming afgevaardigden voor de Nivonraad, waar het algemeen beleid van de NIVON wordt bepaald. Eugene van Well, Madelon Haanskorf en Saskia Destombes. Reserve zijn: Yvonne Abels, Klaas Smit en Wobke van der Kolk.
 • Concept jaarverslag NIVON Utrecht 2022 goedgekeurd.
 • Nieuwe activiteiten
  – Er is een 2e impuls gegeven aan de Levensverhalen club.
  – In april 2022 is een start gemaakt met maandelijkse etappes van het Marskramerpad.
  – In april 2023 is een eerste museumactiviteit geweest.
  – Op 20 mei is een excursie naar de Moeras en stinzenplanten tuin in Westbroek met een interessante lezing.
  – Op 10 juni staat een bezoek aan het landgoed Renova gepland.
 • Rondvraag en nagekomen punten.

Tijdens de gesprekken bleek dat er onder de aanwezigen mensen waren die willen ondersteunen bij penningmeesterschap en culturele en museum-activiteiten.

De ALV werd unaniem als zeer prettig en ontspannen ervaren. Een stevig applaus als einde van de vergadering.

Na de ALV was nog tijd voor een gezamenlijk bijeen zijn onder het genot van een drankje. Een gezellige afsluiting van deze geslaagde avond.

 

 

Excursies naar “Moeras- en stinzenplanten tuin Westbroek” en “landgoed Renova”

Beste Nivonners,

Nivon afdeling Utrecht, Nivon afdeling Gooi&Eemland/Amersfoort en het Koos Vorrink Huis nodigen u uit:
Voor 2 excursies op 20 mei en 10 juni naar twee locaties die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek.

Aanmelden en verdere inlichtingen via eugenevanwell@gmx.com  o.v.v.  één of beide data van de excursies, je telefoonnummer, met welk vervoermiddel en waar vandaan je wilt komen. Daarna ontvang je een op jouw startpunt geënte routebeschrijving, noodnummer en verdere informatie.

Het thema bij beide excursies is :

Hoe kan er een symbiotische, wederzijds bevruchtende relatie tussen mens en natuur ontstaan? Beide locaties bevinden zich op een redelijke fietsafstand van Utrecht, Hilversum, Het Koos Vorrink huis en Amersfoort, en zijn beide een positief voorbeeld hoe mens en natuur elkaar gunstig kunnen beïnvloeden.

Met vriendelijke groet van:

Eugène van Well – Voorzitter Nivon Utrecht

Frits Wolfswinkel – ActiviteitenCoördinatie Koos Vorrinkhuis en Nivon GEA

wandelweekend 14/15 oktober 2023 naar NIVON huis Morgenrood

De organisatie van het wandelweekend naar het NIVON huis Morgenrood is rond:

Belangrijk! Op dit moment (25-04-2023) is het wandelweekend geheel volgeboekt!
Mensen kunnen zich nog wel opgeven, maar komen dan op een wachtlijst te staan voor het geval dat iemand zich nog af zou melden.

Informatie over het wandelweekend:  We wandelen zaterdag 14 oktober vanaf een nog nader af te spreken OV-punt naar Morgenrood toe, alwaar we eten en overnachten en wandelen zondag 15 oktober weer verder naar een volgend OV-punt. Je moet dus een weekendrugzak meenemen met overnachtingsspullen en drinken en lunch voor de zaterdagmiddag.
Een lakenpakket kan je zelf meenemen of zelf huren in Morgenrood.
Op beide dagen bedraagt de wandelafstand ongeveer 18 kilometer. Natuurlijk met voldoende pauzes onderweg….
Wanneer we bij Morgenrood aankomen staat er een hapje en drankje voor ons klaar en wordt er een maaltijd voor ons gekookt.
Op zondagochtend staan er ontbijtspullen klaar, waarvan we ook onze lunch kunnen klaarmaken om mee te nemen voor de zondagwandeling. We zetten zelf de ontbijtspullen neer en ruimen die ook zelf op. Onze kok vertrekt nl al zaterdagavond.
In Morgenrood bestaat de mogelijkheid om een drankje te kopen, dus dat hoeft niet meegenomen te worden.
De kostprijs  van het weekend bedraagt voor Nivonleden:      47,75 euro pp.  ( kamer inclusief borrelhapje, diner, ontbijt en lunch )
De kostprijs  van het weekend bedraagt voor  niet-leden         57,75 euro pp   ( kamer inclusief borrelhapje, diner, ontbijt en lunch)
We hebben de beschikking over 12 2-persoonskamers. In principe bestaat dus de mogelijkheid om alleen op een kamer te slapen.

Indien er stellen, vrienden/vriendinnenparen etc. zijn die met 2 personen op één kamer willen slapen, geeft dat de mogelijkheid dat er wat meer mensen mee kunnen wandelen.

Opgeven: bij Madelon Haanskorf:   madelonhaanskorf@gmail.com
Wanneer je je opgeeft graag de volgende gegevens meesturen:
Naam:
Telefoonnummer:
Nivonlid  ja/nee  lid nummer…
Wel/Niet bereid om een kamer te delen, zo ja met wie….
Avondeten:  Wel/niet vegetarisch …

Het bedrag van 47,75 euro of 57,75 euro kan je overmaken naar  IBAN NL98TRIO0320051617 t.n.v. penningmeester NIVON Utrecht (onder vermelding van “Wandelweekend oktober 2023 Morgenrood” en je naam)

 
Wanneer het bedrag is ontvangen, is de aanmelding definitief!

Mocht je later onverhoopt toch niet kunnen, dan kijken we of er iemand op de wachtlijst staat. Zo niet, dan kan je zelf een vervanger zoeken.  Het geld kan niet teruggestort worden, maar je kan bij ziekte of calamiteiten natuurlijk een beroep op je annuleringsverzekering doen.

Ontmoetings-locatie, tijdstip van vertrek, en eventuele overige details worden later bekend gemaakt.
We hopen je te zien op dit leuke wandelweekend!