Nieuwe locatie Nivon Utrecht

Het Nivon Centrum Utrecht is verhuisd naar de nieuwe locatie:

Archimedeslaan 16
(ruimte 40)
3584 BA Utrecht

Klik hier voor alle details van de locatie en de bereikbaarheid

Hoofdingang

Nivon ruimte 40 rood aangegeven

Klik hier voor de Verhuisimpressie van Yvonne Abels

Privacy reglement Nivon Utrecht versie 20180618

Het Privacy reglement Nivon Utrecht (versie 20180618) is sinds 18 juni van kracht en vervangt het Concept Privacy reglement.

PRIVACY REGLEMENT NIVON UTRECHT

Klik op de link hierboven om dit reglement direct in te zien.

Het is tevens toegankelijk via: over-ons/#organisatie

Verhuisimpressie Nivoncentrum naar de Archimedeslaan


Een kleine impressie van de verhuizing van het Nivoncentrum van het Rotsoord naar de Archimedeslaan.

Het was even goed aanpoten maar ook fijn om met een groep leden de handen uit de mouwen te steken en de spullen in en uit te laden in de vrachtauto die alles naar de nieuwe locatie reed. Een groepje ging met de auto en de rest op de fiets.

Lees meer

Concept Privacy reglement Nivon Utrecht

I.v.m. de AVG wetgeving per 25 mei 2018 is het volgende Concept Privacy reglement Nivon Utrecht (versie 20180530) opgesteld waarin beschreven het privacy beleid van Nivon Utrecht:

CONCEPT PRIVACY REGLEMENT NIVON UTRECHT

Klik op de link hierboven om dit reglement direct in te zien.

Het is tevens toegankelijk via: over-ons/#organisatie

Impressie Algemene ledenvergadering 2018

Op de Algemene ledenvergadering van 16 mei 2018 heeft de volgende bestuurswisseling plaats gevonden.
Afgetreden zijn secretaris Trudy van de Bergh en algemeen bestuurslid Marrie Somers.
Zij werden met een fraaie bos bloemen voor hun jarenlange inspanningen voor het Nivon bedankt door Harry van Someren. Deze laatste was ook aftredend maar blijft voorlopig nog aan als bestuursadviseur. Als nieuwe bestuursleden waren beschikbaar Annemarie van der Werf en Djoko Draaisma. Zij werden met algemene stemmen gekozen en zullen gezamenlijk de functie van secretaris gaan vervullen.

Hieronder ziet u het oude en nieuwe bestuur (een bestuurslid mist hier maar ziet u rechts op de volgende foto)
Lees meer

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht

Woensdagavond 16 mei 2018 om 19.30 uur in het Nivon centrum

Lees meer

AVG Protocol emailberichten Nivon Utrecht

I.v.m. de AVG wetgeving per 25 mei 2018 is het volgende protocol opgesteld waarin beschreven welke gegevens Nivon Utrecht beheert voor het verzenden van emailberichten en de manier waarop met deze gegevens wordt omgegaan:

AVG PROTOCOL EMAILBERICHTEN NIVON UTRECHT

Klik op de link hierboven om dit protocol direct in te zien.

Het is tevens toegankelijk via: over-ons/#organisatie

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2018

In een geanimeerde sfeer heeft Nivon Utrecht op zondagmiddag 14 januari j.l. 2018 ingeluid. De opkomst was verrassend groot te noemen. In voorgaande jaren kwamen er altijd ca. 20 bezoekers. Dit jaar waren er door meegekomen familieleden van het optredende muziekensemble Jeu-di meer dan 50 bezoekers!

Lees meer

Oproep!!! Dringend!!! Spoed!!! Help!!!

Nieuwjaar nieuwe voornemens?

Het bestuur van de afdeling Utrecht is dringend op zoek naar bestuursleden. De functies voorzitter en secretaris zijn vacant. Ook algemene bestuursleden zijn van harte welkom.
Het moet toch mogelijk zijn om binnen een grote afdeling, zoals Utrecht, mensen te vinden, die het leuk vinden om aan een functie binnen het bestuur op eigen wijze invulling te geven. Het geeft echt een leuke zinvolle bezigheid en de afdeling is ermee gered. Er zijn mensen beschikbaar die je kunnen helpen.
Het kan een mooie aanvulling zijn voor je CV. Het vergt weinig tijd en is daardoor goed te combineren met andere bezigheden.

Heb je belangstelling of weet je iemand die het kan of wil doen, wil je meer weten, neem dan contact op met:

Trudy van den Bergh

e-mail: bou.tru@live.nl

Nieuwjaarsreceptie 2018

14 januari 2018

Nivongebouw Rotsoord 14.30 – 16.30

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie. De receptie wordt gehouden in het Nivoncentrum op 14 januari 2018 om 14.30 uur. Het is altijd fijn om andere Nivonleden te ontmoeten in een gezellige sfeer en te genieten van een hapje en een drankje.
De Muziekgroep JEU-DI zal de receptie met hun muziek opluisteren.

Klik hier voor het programma van JEU-DI (pdf)

Bestuur Nivon Utrecht.