Er is een nieuwe maandelijkse rubriek waarin verteld wordt over de onderwerpen die besproken zijn in de meest recente bestuursvergadering.

Uit het bestuur: 15 april 2024

Aanwezig: Eugene van Well (voorzitter), Wim Klijn (penningmeester), René Smit (webmaster), Yvonne Abels (bestuurslid, notulist).

Coördinatoren overleg 2024
We willen graag weer een samenkomst en overleg van de activiteiten-coördinatoren en het bestuur.
Yvonne Abels had het voorstel om dat te combineren met een lunch. We zullen het hebben over:
– Wel en wee van de afdeling Nivon Utrecht (de activiteitengroepen)
– Verhuisplannen (mogelijke verhuizing naar ‘de Pioniers’)
– Het (stimuleren van) het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
Activiteiten op projectbasis.
– Samenwerking met het Koos Vorrinkhuis.
Wordt vervolgd.

Verhuisplannen
We hebben een bezoek gebracht aan en een gesprek gehad met mensen van de volkstuinvereniging ‘de Pioniers’.
Zij hebben een werkelijk prachtig verenigingsgebouw (in een heel mooie en geschikte omgeving),
waar Nivon Utrecht ook voor langere duur gebruik van zou kunnen maken.
We onderzoeken in overleg met hun of het tot een overeenkomst zal kunnen leiden.

Activiteiten op projectbasis
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de voorbereiding van een aantal leuke en interessante activiteiten, waaronder:

Fietstocht en excursie Kraaybeekerhof 18 mei.
In het kader van de werkgroep Mens en Natuur georganiseerd door Wim Klijn.
Dit wordt een bezoek aan De Bijentuin Kraaybekerhof in Driebergen.
Nadere informatie volgt in een RondzendMail eind april as.

Het omgevallen bomen bos bij Leersum 8 juni 2024.
Georganiseerd door Eugène. Ook hier is het thema Mens en Natuur.
Deze fietstocht met excursie is met name interessant vanwege de aanpak van het bosgebied dat door
de valwind nabij Leersum op 18 juni 2021 (precies 3 jaar geleden) zwaar beschadigd was.
Info volgt zodra hierover meer bekend is.

Buitenplaats Berg en Vaart in Ankeveen 18 juli 2024.
Nog een fietstocht met excursie in het kader van de werkgroep Mens en Natuur georganiseerd door Eugène van Well.
Berg en Vaart is een buitenplaats met gecultiveerde tuin die kan worden bezichtigd op afspraak.
Nadere informatie volgt ook via de RondzendMail.

Deze rubriek treft u ook op deze pagina van de website als pdf aan:

Diverse berichten en archiefstukken