Verhuizing Nivon Centrum

Er zijn met Denksportcentrum Dijckzigt afspraken gemaakt voor het huren van de ruimte in Het Huis Utrecht aan de Boorstraat 107 in Utrecht.
Er is afgesproken dat het Nivon verhuist op zaterdag 15 juni. De ruimte waar een paar kasten kunnen komen te staan, moet nog samen met vrijwilligers van Denksportcentrum Dijckzigt worden opgeruimd en zodanig worden ingericht dat onze spullen daar kunnen staan. Dat doen we in juni, wie wil er helpen?

Graag ook jullie hulp bij:

  • inpakken spullen eigen groepen (uiterlijk zaterdag 1 juni)
  • uit elkaar halen van kasten Archimedeslaan (uiterlijk zaterdag 8 juni)
  • opruimen/inrichten ruimte voor opslag (juni) (geef graag aan wanneer je kan)
  • verhuizen van Archimedeslaan naar Boorstraat (zaterdag 15 juni)

Aanmelden kan bij Djoko Draaisma: voorzitter@nivon-utrecht.nl.

Gezocht: afgevaardigden

Elk halfjaar vindt de landelijke Nivon Raad plaats, een vergadering waar de besluiten rond het reilen en zeilen van de vereniging worden genomen. Naar deze vergadering komen afgevaardigden van de landelijke Nivon-groepen, de Natuurvriendenhuizen, de Nivon-afdelingen en geïnteresseerde leden. In de Nivon Raad doet het Centraal Bestuur van het Nivon verslag van zijn activiteiten en ontvouwt er zijn plannen en te voeren beleid.

Elke groep en afdeling vaardigt een aantal stemgerechtigde leden af naar de Nivon Raad. Op basis van het ledenaantal heeft afdeling Utrecht recht op drie stemgerechtigden. Ondanks dat afdeling Utrecht de op één na grootste Nivon-afdeling is, was de afdeling lange tijd niet vertegenwoordigd op de Nivon Raad, omdat er niemand vanuit Utrecht de vergaderingen bezocht. Gelukkig is hier nu verandering in gekomen.

Omdat het afdelingsbestuur graag meer leden wil betrekken bij de activiteiten van de afdeling, maar ook bij de vertegenwoordiging van Utrecht in het land, komt het bestuur graag in contact met leden die het leuk vinden één of twee keer per jaar de afdeling te vertegenwoordigen op de Nivon Raad.

Het kost weinig tijd (het lezen van de stukken) en per jaar twee dagen vergaderen en brainstormen in een Natuurvriendenhuis. Uiteraard wordt daarbij overleg met het afdelingsbestuur op prijs gesteld, maar dat kan informeel, dus je hoeft niet in het bestuur. Reiskosten naar de vergadering worden vergoed en vaak is het mogelijk samen met anderen te reizen.

Sinds vorig jaar vindt de Nivon Raad telkens plaats in een ander Natuurvriendenhuis, waar de afgevaardigden de nacht voorafgaande aan de vergadering gratis kunnen overnachten. De eerstvolgende raad is op zaterdag 9 november 2019 in Natuurvrienden Eikhold in Heerlen.

Heb je belangstelling de afdeling te vertegenwoordigen in de Nivon Raad, neem dan contact op met Anne Marie van der Werf: secretaris@nivon-utrecht.nl

Oproep nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de afdeling Utrecht is op zoek naar bestuursleden. Algemene bestuursleden zijn van harte welkom. Nivon Utrecht is een grote afdeling waar een groot aantal werkgroepen veel activiteiten organiseren voor de leden. Voor het bestuur ligt er een aantal uitdagingen:

  • we willen vaker een digitale Nieuwsbrief versturen en één of twee keer per jaar een papieren Nieuwsbrief;
  • we willen leden meer informeren over de huidige activiteiten en enthousiasmeren om ook andere activiteiten te ontplooien;
  • we willen kijken hoe we een meer jonger publiek kunnen trekken;
  • we moeten op zoek naar nieuwe huisvesting. Momenteel hebben we tijdelijk onderdak, maar we weten dat we op termijn (mogelijk al vanaf 1 januari 2020) iets anders moeten hebben.

Lijkt het je leuk om binnen ons bestuur één of meer van bovenstaande werkzaamheden op je te nemen, neem dan contact met ons op. Het geeft een leuke, zinvolle bezigheid en de afdeling is er blij mee. Het huidige bestuur is natuurlijk beschikbaar om je te helpen. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en komt doorgaans eens per 2 maanden bij elkaar.
Het kan een mooie aanvulling zijn voor je CV. Het vergt weinig tijd en is daardoor goed te combineren met andere bezigheden.
Heb je belangstelling, weet je iemand die het kan of wil doen of wil je meer weten, neem dan contact op met Anne Marie van der Werf.

Algemene Ledenvergadering – 16 april

Op dinsdag 16 april houdt Nivon afdeling Utrecht zijn Algemene Ledenvergadering. Alle leden waarvan een emailadres bekend is, hebben in een digitale nieuwsbrief hyperlinks ontvangen om de vergaderstukken te downloaden. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.

Na afloop van de vergadering zal Janjaap Luijt een voordracht geven over de geschiedenis van de goud- en zilversmeden in Utrecht.

Oproep: zelf aanpakken

Nivon is een vereniging voor leden door leden. We organiseren activiteiten met én voor elkaar. Een overzicht van bestaande activiteiten in Utrecht vind je op de website. Mis je iets of heb je een leuk idee voor een nieuwe activiteit en wil je je daarvoor inzetten? Neem dan contact op met het bestuur. Het bestuur kan je bijstaan en helpen bij het verwezenlijken van je plan. Zolang je activiteit openstaat voor Nivon-leden kan je gebruik maken van het Nivon Centrum, de website en de digitale nieuwsbrief. Ook kan het bestuur daar waar dat nodig is financieel bijspringen, zodat ook minder vermogende leden kunnen deelnemen. Dus heb je een idee, meld het bij het bestuur.
Djoko Draaisma, voorzitter@nivon-utrecht.nl

Verhuisimpressie Nivoncentrum naar de Archimedeslaan


Een kleine impressie van de verhuizing van het Nivoncentrum van het Rotsoord naar de Archimedeslaan.

Het was even goed aanpoten maar ook fijn om met een groep leden de handen uit de mouwen te steken en de spullen in en uit te laden in de vrachtauto die alles naar de nieuwe locatie reed. Een groepje ging met de auto en de rest op de fiets.

Lees meer

Impressie Algemene ledenvergadering 2018

Op de Algemene ledenvergadering van 16 mei 2018 heeft de volgende bestuurswisseling plaats gevonden.
Afgetreden zijn secretaris Trudy van de Bergh en algemeen bestuurslid Marrie Somers.
Zij werden met een fraaie bos bloemen voor hun jarenlange inspanningen voor het Nivon bedankt door Harry van Someren. Deze laatste was ook aftredend maar blijft voorlopig nog aan als bestuursadviseur. Als nieuwe bestuursleden waren beschikbaar Annemarie van der Werf en Djoko Draaisma. Zij werden met algemene stemmen gekozen en zullen gezamenlijk de functie van secretaris gaan vervullen.

Hieronder ziet u het oude en nieuwe bestuur (een bestuurslid mist hier maar ziet u rechts op de volgende foto)
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht

Woensdagavond 16 mei 2018 om 19.30 uur in het Nivon centrum

Lees meer

Verslag Nieuwjaarsreceptie 2018

In een geanimeerde sfeer heeft Nivon Utrecht op zondagmiddag 14 januari het jaar 2018 ingeluid. De opkomst was groot te noemen. In voorgaande jaren kwamen er meestal circa 20 leden. Dit jaar waren er door meegekomen familieleden van het optredende muziekensemble Jeu-di meer dan 50 mensen.

Lees meer

NivonJong start-up

Beste Nivonners,

Ja, dit bericht is relevant voor jullie!

Eerder dit jaar berichtten wij over het opstarten van NivonJong. Inmiddels zijn we op volle toeren en lanceren we NivonJong met een spetterend feest op 3 februari 2018. Wij nodigen ten eerste iedereen uit voor dit feest die interesse heeft in NivonJong.
Via deze link vind je meer informatie en kan je je aanmelden: www.nivonjong.nl/agenda/lanceringsfeest-nivonjong/
Lees meer