Verslag ALV 2017

De Algemene Leden Vergadering op 10 april 2017 is goed bezocht.

Er waren enkele bestuurswijzigingen.
Roos Beukeboom heeft ivm persoonlijke zaken het bestuur verlaten.
Janjaap Luijt is naast beheerder van het Nivon centrum tevens benoemd tot penningmeester.
Harry van Someren is nog voor een jaar waarnemend voorzitter.
Trudy van de Bergh was aftredend als secretaris en niet herkiesbaar. Bij gebrek aan een opvolger(ster) is zij bereidt de taak van secretaris nog tijdelijk waar te nemen.
Het bestuur is daarom echter dringend op zoek naar een nieuwe secretaris!!!
Klik hier voor een omschrijving van de werkzaamheden van de secretaris

Het huidige bestuur

De vergadering keurde het financiele beleid van het bestuur goed.

De continuiteit van het Nivoncentrum werd besproken.
De toekomst hiervan is niet duidelijk. Met name Janjaap Luijt onderhoudt contact met gemeente en Stichting Rotsoord ivm het voortbestaan van het Nivoncentrum en de toekomstige plannen met Rotsoord.

Diverse jubilerende leden werden gedecoreerd met een bijbehorend speldje.

De avond werd, onder het genot van een hapje en een drankje, besloten met een fotoreportage, verzorgd Albert en Dingeman van de Foto Werk Groep.


Klik hier voor het verslag van deze vergadering van de secretaris (pdf)