Scenario´s toekomst Nivon Centrum Utrecht

Sinds zomer 2019 maakt Nivon Utrecht gebruik van de locatie aan de Boorstraat. We zijn erg blij met de ruimte. Hoewel de huur voor de hoeveelheid ruimte op deze plek in Utrecht niet hoog is, is het voor de afdeling toch een grote kostenpost. Een simpele rekensom leert dat de afdeling zich dit financieel niet kan veroorloven en dat als we niets doen, over 5 jaar de afdelingskas leeg is. Daarom heeft het bestuur zeven scenario’s opgesteld die naar de toekomst van het Nivon Centrum kijken. Deze scenario´s zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden besproken. Het bestuur heeft de volgende scenario’s bedacht:

Scenario 1: op de huidige weg doorgaan
Momenteel betaalt Nivon Utrecht jaarlijks € 9.000 aan huur en aan ontvangt jaar € 2.000 aan verhhuur aan derden. Dus teert Nivon Utrecht per jaar € 7.000 in. Momenteel hebben de afdeling (€ 11.000) en de aan haar gelieerde stichting (€ 20.000) een samen een vermogen van circa € 32.000. Dat betekent dat binnen 5 jaar het geld op is en Nivon Utrecht niet langer een centrum heeft.

Scenario 2: een goedkoper pand vinden
Bij onze laatste twee zoektochten was het heel lastig om iets te vinden dat betaalbaar is en adequaat. Momenteel is er sprake van een overspannen vastgoedmarkt wat de zoektocht niet makkelijk maakt. Een bijkomende belemmerende factor in de zoektocht zijn onze muziekgroepen. Als we al een geschikte ruimte op het oog hebben, dan vreest de verhuurder al snel geluidsoverlast voor naastgelegen ruimtes. Een zoektocht hoeft niet vruchteloos te zijn, maar daarvoor zijn wel mensen nodig, die deze zoektocht oppakken, aangezien binnen het bestuur daarvoor nu de mankracht ontbreekt.

Scenario 3: geen eigen centrum, maar huur per activiteit
Nivon Utrecht kan kiezen om niet langer een eigen centrum in stand te houden, maar per activiteit een ruimte te huren, bijvoorbeeld bij buurthuis. Met de huidige activiteiten (onder andere muziekgroep Jeu-di, fotowerkgroep, boekbinders, yoga, zijdeschilderen en leesgroep) zou de huur nodig van circa 210 dagdelen per jaar. Uitgaande van € 50 euro per dagdeel (een heel schappelijke huur voor een dagdeel in een buurthuis) betekent dat ruim € 10.000 per jaar. Dat is flink duurder dan de huidige situatie en ons inziens dus geen reëel scenario.

Scenario 4: externe financiering van de ruimte
Nivon Utrecht zou subsidie kunnen aanvragen bij gemeente of sponsoring zoeken bij derden. In hoeverre dit mogelijk is en aan welke voorwaarden Nivon Utrecht zou moeten voldoen is niet bekend. Om dit scenario verder te onderzoeken en uit te werken, is iemand nodig die dit oppakt, aangezien binnen het bestuur daarvoor nu de mankracht ontbreekt.

Scenario 5: deelnemers van de activiteiten betalen een bijdrage
Momenteel zijn voor de eigen groepen aan het gebruik van het Nivon Centrum geen kosten verbonden. De deelnemers aan de activiteiten zouden een bijdrage in de kosten van de huur gaan betalen. Bij de huidige bezetting en hetzelfde aantal deelnemers zou dit bij € 2 per deelnemer per activiteit uitkomen op extra inkomsten van circa € 3.500. Dat is al de helft van de jaarlijkse huur. Op zich vindt het bestuur dit een reëel scenario, aangezien het niet vreemd is dat organisaties een deelnemersbijdrage vragen aan mensen die deelnemen aan activiteiten.

Scenario 6: zoeken naar meer externe huurders
In het verleden had Nivon Utrecht meer externe huurders, die voor een constante inkomstenstroom zorgden. De verhuizingen hebben ertoe geleid dat een aantal van hen de samenwerking met ons hebben opgezegd. Zoeken naar nieuwe externe huurder is vrijwel onmogelijk, aangezien het huidige Nivon Centrum nauwelijks nog beschikbare dagdelen over heeft.

Scenario 7: een suikeroom
Misschien zijn er binnen onze afdeling Nivon-leden die een geschikte ruimte bezitten en die deze tegen een betaalbare vergoeding aan de afdeling te beschikking stellen.